Fremmede kommunister i Hjørrings gader

Fra wikivendsyssel
Således indledes anmodningen fra politimesteren til Hjørring Byråd. Kilde: Hjørring Kommunearkiv Æ16.103
Noget af det tætteste Hjørring har været på en revolution, var den storstilede revolutionsfest i 1954 hvor man proklamerede Hjørring og det øvrige Vendsyssels løsrivelse fra det øvrige Danmark. Foto. Historisk Arkiv, Hjørring [https://www.arkiv.dk/vis/3150786 B27777

D. 7. november 2017 er det præcis 100 år siden, at bolsjevikker stormede Vinterpaladset i Skt.Petersborg og Den røde garde overtog regeringsmagten i Rusland. Herefter fulgte 5 år med blodig borgerkrig, indtil det kommunistiske parti under ledelse af Vladimir Lenin overtog magten. 300 år med zarens enevælde blev nu efterfulgt af 70 år under et kommunistisk diktatur.

Den russiske revolution sendte bølger af skræk gennem magthaverne i hele Europa og i mange lande frygtede man, at revolutionens røde spøgelse også skulle gøre sit indtog her. I Danmark var fredelige reformer heldigvis normen, men i årtierne efter Den russiske revolution oplevede danske byer af og til også optøjer i gaderne.

I Hjørring gjorde man sig derfor tanker om, hvorledes man bedst muligt sikrede, at ordensmagten kunne sørge for ro og orden i byens gader, hvis kommunistoptøjerne også nåede til Hjørring. Se bare denne skrivelse, som Hjørring Byråd i 1933 modtog fra politimesteren:

”Også her i Hjørring kommer der af og til fremmede Kommunister, der formentlig driver Propaganda, saaledes at man ikke kan vide sig sikker mod opstaaende optøjer (…) Ved saadanne Lejligheder er det af væsentlig Betydning, at Betjentenes Hovedbeklædning er en Politihjelm, for at de ikke skal blive ukampdygtige ved Slag i Hovedet af Urostifterne. I denne anledning tillader jeg mig at andrage om, at der til brug for Byens kommunale Politistyrke maa blive indkøbt 7 Hjelme og endvidere 7 Livremme for paa Remmene at kunne anbringe Betjentenes Revolvere."

Byrådet fandt politimesterens bekymringer velbegrundede og bevilgede herefter et beløb på 225 kr. til indkøb af hjelme og livremme.

1933 var ikke kun året, hvor man i Hjørring sikrede sig mod kommunistiske optøjer. 1933 er et skelsættende år i kraft af Kanslergadeforliget, der banede vejen for vedtagelsen af Steinckes socialreform. En reform der senere er blevet betegnet som en vigtig brik i udviklingen af velfærdsstaten og en medvirkende faktor til, at de revolutionære kræfter aldrig rigtig fik tag i Danmark.

Kilder:

Hjørring Kommunearkiv: Æ16103 Byrådets journalsager nr. 70 1933.

Historier fra fortid og nutid nr. 25, november 2017, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum


Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/