Hjørring Kommunearkiv

Fra wikivendsyssel

Hjørring Kommunearkiv blev oprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen ved årsskiftet 2006/07. Indtil da var de kommunale arkivaler placeret på rådhusene samt Historisk Arkiv i Hjørring. Kommunearkivet har til formål at indsamle og bevare arkivalier fra Hjørring Kommunes forvaltninger og institutioner. Hjørring Kommunearkiv har arkivalier fra sognekommunernes oprettelse i 1842 og frem til i dag.

Hjørring Kommunearkiv ser sig selv, som den naturlige indgang til information og viden om det samfund, som myndighed, borgere, foreninger og erhvervsliv virker i. Arkivalierne indeholder ikke kun forvaltningshistorie, men indeholder også historien om borgernes, foreningernes og virksomhedernes liv og virke. De historier stiller Hjørring Kommunearkiv til rådighed for enhver, som ønsker at få viden, svar og forståelse for vores fælles fortid. Kommunearkivet laver også ind imellem selv undersøgelser i arkivalierne, som blandt andet formidles gennem serien Historier fra fortid og nutid som publiceres her på wikivendsyssel.

Hjørring Kommunearkiv bevarer ikke kun støvede protokoller og papirer. I dag modtager arkivet kun digitale arkivalier fra Hjørring Kommunes forvaltninger og institutioner. Ligeledes digitaliserer Hjørring Kommunearkiv billeder, film og lyd for at sikre, at disse bevares for eftertiden. Arkivets materiale registreres i arkiv.dk og udvalgte skriftlige kilder er digitaliseret og kan tilgås via hjemmesiden www.hjoerring.dk/kildepakker.


Hjørring Kommunearkiv kører på lokalt plan et tæt parløb med Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv. På regionalt plan samarbejder Hjørring Kommunearkiv med en række kommunearkiver omkring indsamling, opbevaring og kvalitetssikring af digitale arkiver. På et nationalt plan samarbejder Hjørring Kommunearkiv med en lang række kommunale arkiver i det, der hedder ODA (Organisationen af Danske Arkiver) samt Rigsarkivet, som er den øverste myndighed på området.


Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/