WikiVendsyssel kategorier

Fra wikivendsyssel

Kategorioversigten er en struktureret tilgang til artiklerne, der er sorteret i 9 hovedkategorier, der er opdelt i en række underkategorier. I hver kategori er de tilknyttede artikler registeret alfabetisk efter titlen på artiklen. Artiklerne er som udgangspunkt både registret i hoved- og underkategorier, så det er muligt at søge bredt i hovedkategorierne og mere snævert i underkategorierne og direkte på artiklens titel i søgefeltet.

Kategorioversigten vil ændre sig efterhånden, så den passer til de artikler der bliver skrevet, således at hvis der kommer en del artikler om de samme emner under kategorien andet, så vil disse emner blive oprettet.


Begivenheder

Byfester – Skibsforlis – Slag – Valg


Erhverv

Butikker – Fagforening – Fødevareindustri – Håndværk og Industri – Landbrug – Råstofudvinding – Turisme – Andre Erhverv


Historiske Perioder og Temaer

Afholdsbevægelsen – Besættelsen – Industrialiseringen – Krigen 1864 – Middelalderen – Moderne tid – Oldtiden – Oplysningstiden – Renæssancen – Vikingetiden – Andre Perioder eller Temaer


Kultur og Fritid

Folkekultur og Dagligliv – Foreninger – Kulturinstitutioner – Kunst, Litteratur og Musik – Sport – Andet Kultur og Fritid


Lokaliteter

Amter og Regioner – Byer og Købstæder – Ejendomme – Gader og Veje – Gravhøje og Mindesmærker – Statuer og Skulpturer – Kirker og Klostre – Kommuner – Skoler – Sogne og Herreder – Andre Lokaliteter


Natur

Skove, Parker og Plantager – Strande – Søer og Vandløb – Moser – Andet Natur


Personer

Erhvervsfolk – Forfattere – Fotografer – Godsejere – Husmænd – Håndværkere og Håndværksmestre – Kunstnere og kulturpersoner – Landmænd – Offentlig ansatte – Politikere – Præster – Andre personer


Samfund

Byggeri og Byplanlægning – Medier – Militær og Civilforsvar – Politik – Politi og Brandvæsen – Socialvæsen – Sundhedsvæsen – Trafik og Transport – Uddannelse – Andre Samfundsemner


Udgivelser


Historier fra fortid og nutid – Hjørring Historier – Kystfortællinger – Vrensted historier og fortællinger


Andet