Besættelsestiden - Kontoret for særlige anliggender

Fra wikivendsyssel
Tennishallen på Femhøje i Hjørring, var blandt erstatningssagerne, som Kontoret for særlige anliggender skulle tage sig af. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring B29787

Da de fem mørke år var omme, blev der i Hjørring oprettet et kontor for Særlige Anliggender. Kontorets dokumenter er bevaret på Hjørring Kommunearkiv og ved en nærmere granskning af de tre æsker, vi har derfra, kan vi se, at der bag det gådefulde navn mest af alt gemmer sig noget så ordinært som erstatningssager. Kontoret for Særlige Anliggender var heller ikke et særlig særligt fænomen. De fandtes i samtlige landets købstæder og stod for udbetalingen af understøttelser og hædersgaver. Kontoret hørte under Ministeriet for Særlige Anliggender, der havde til formål at afvikle modstandsbevægelsens styrker og yde bistand til frihedskampens ofre. Her 75 år efter giver sagerne os et indblik i værnemagtens virke i Hjørring.

Af erstatningssagerne kan vi fx se, at der var tyske soldater indlogeret i Tennishallen, på Hjørring Private Realskole, på Missionshotellet og på Teknisk Skole i Kongensgade, hvor 70 tyske soldater havde været indkvarteret i den sidste måned op til Danmarks befrielse i maj 1945. På de få uger blev de samlede omkostninger for værnemagtens tilstedeværelse på Teknisk Skole opgjort til 10.247 kr. Hos Arbejdsmændenes Fagforening i Østergade 52 havde værnemagtens brug af bygningen også sat sig tydelige spor: ”Gasapparater, Gardiner, Vægspejle og Skilderier er ligeledes borttaget og formentlig ødelagt med Fortsæt. Arkivet er formentlig opbrændt, da det bestod af Protokoller og Foreningspapirer. Selve Skaderne paa Foreningens Bygning er ret betydelige, i Særdeleshed da der er sket en større Sprængning af Haandgranater ved Værnemagtens Uforsigtighed.

Du kan finde flere af kontorets sager i Hjørring Kommunearkivs kildepakke Efter krigen.

Kilder:

Kildepakke fra Hjørring Kommunearkiv om Besættelsestiden

Historier fra fortid og nutid nr. 43, april 2020, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum

Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/