Arbejdernes Sygekasse

Fra wikivendsyssel

"Arbejdernes Sygekasse", Hjørring, blev stiftet på et møde den 25. februar 1886. Initiativtagere var 4 snedkersvende, ansat hos snedkermester Haslund, M. Kr. Jensen, S. C. Nielsen, N. Stein, J. C. Petersen og farveriarbejder A. C. Poulsen, ansat hos farver Sophus Thomsen. J. Chr. Petersen lavede en indbydelsesliste som de 5 på skift gik rundt med. Han bad også om støtte hos konsul Jørgen H. Nielsen, hvilket han fik. På det stiftende møde mødte 70 arbejdere og 4 arbejdsgivere op. Sidstnævnte var konsul Jørgen H. Nielsen, brænderiejer Ths. P. Olesen, farver S. Thomsen og snedkermester Laurits Haslund. Et nedsat udvalg foreslog love for sygekassen, og disse blev vedtaget på et møde den 28. marts. På samme møde valgtes en bestyrelse bestående af et flertal på 5 arbejdere, spindemester P. D. Bech, snedkersvend J. C. Petersen, fyrbøder Christen Nielsen, brøndgraver L. Chr. Olsen, farveriarbejder Christian Frederiksen, samt arbejdsgiverne konsul Jørgen H. Nielsen og snedkermester Haslund. Formand blev J. C. Petersen. Revisorer blev brænderiejer Ths. P. Olesen og farver S. Thomsen. Kassen begyndte sin virksomhed 1. oktober 1886. Ved stiftelsen gav konsul Jørgen H. Nielsen og brænderiejer Ths. P. Olesen hver 50 kr. til kassen. December 1886 bevilgede byrådet 100 kr. og Sparekassen gav senere 30 kr. I 1899 var kommunens støtte steget til 500 kr., men fremtidig støtte betingedes af at sygekassen blev statsanerkendt. Det vedtoges at søge om denne 2. februar 1900. 1901 indmeldtes sygekassen i Centralforeningen af Sygekasser i Hjørring Amt. I 1917 oprettedes i samarbejde med Hjørring Købstads Sygekasse af 1899 en sygeplejevirksomhed. 1924 købte sygekassen ejendommen Østergade 36. Dette blev sygekassens adresse indtil 1934, hvor Arbejdernes Sygekasse og Hjørring Købstads Sygekasse slog sig sammen under navnet Hjørring Sygekasse. Sygekassens kontor kom til at ligge på Hjørring Købstads Sygekasses adresse siden 1923, det daværende Nørregade 1 på Torvet. Hjørring Sygekasse havde 1943 ca. 8000 medlemmer.

Kilder:

1. "Arbejdernes Sygekasse i Hjørring 1886 - 28. Marts - 1926" (Hjørring. Th. Mortensens Bogtrykkeri. 1926. Et lille skrift på 16 sider der blev udgivet i anledning af at sygekassen i 1926 kunne fejre 40 års fødselsdag.

2. Hjørring i Fortid og Nutid, Hjørring Købstads 700 Aars Jubilæum. Hjørring 1243 31. Marts 1943. Et Festskrift ved P. Horn. Ugivet af Hjørring Byraad. 1943. Siderne 168-71.

3. Folketælling 1925, Hjørring, Østergade, Lige numre.

4. Folketælling 1925, Hjørring, Nørregade.