Hjørring Købstads Sygekasse af 1899

Fra wikivendsyssel

Hjørring Købstads Sygekasse af 1899 blev stiftet 19. maj 1899, og sygekassen søgte og fik straks statsanerkendelse. Baggrunden for sygekassens stiftelse var, at de arbejdere, som flyttede til Hjørring for at arbejde på det nyoprettede bomuldsvæveri, og som for manges vedkommende allerede var medlemmer af en sygekasse, ikke kunne overflyttes til Arbejdernes Sygekasse da denne ikke endnu havde søgt om og fået statsanerkendelse. Sygekassens første formand blev en arbejdsgiver, direktør Chr. Lauritzen, som havde været formand for et forberedende udvalg. Murer A. Gram Mikkelsen var formand 1905 til 1907 og igen fra 1911. Da sygekassen 1919 oprettede fast kontor med forretningsfører, blev Gram Mikkelsen enstemmigt valgt til denne post. Sygekassen købte i 1923 en ejendom på dengang Nørregade 1 på Torvet. I 1934 blev den slået sammen med Arbejdernes Sygekasse, stiftet 25. februar 1886, under navnet Hjørring Sygekasse og med adresse Nørregade 1.

Kilder:

1. Hjørring i Fortid og Nutid, Hjørring Købstads 700 Aars Jubilæum. Hjørring 1243 31. Marts 1943. Et Festskrift ved P. Horn. Ugivet af Hjørring Byraad. 1943. Siderne 168-71.

2. Folketælling 1925, Hjørring, Nørregade.