Vendsyssel Historiske Museums logo

Fra wikivendsyssel
Vendsyssel Historiske Museums logo

Syd for kapellet på Hjørring Kirkegård undersøgte museet i 1930’rne en gravplads med stenbyggede grave fra romersk jernalder (0-400 e. Kr.). Otte af gravene blev bevarede og ligger i dag i et lille anlæg på kirkegården. I 1969 blev der rejst en mindesten på gravpladsen. Museet blev anmodet om udkast til mindestenens udsmykning, og ved en gennemgang af gravpladsens fundmateriale fandt vi på et lerkar en karakteristisk mæanderornamentik, der efter forenkling kunne indhugges på stenen som dekoration. På museet var det svært at glemme det lille jernaldermønster, som derfor snart vandt indpas som symbol og bomærke for museet på skilte, brevpapir, postkort og mange andre tryksager. Sommeren 1975 og nogle år frem anvendte Hjørring Postkontor også bomærket som frankeringsstempel for udgående post.

Kilde: Vendsyssel Historiske Museum: 125 Historier fra skattekisten