Postvæsenet i Hjørring

Fra wikivendsyssel
Postvæsenet foran Post og telegrafbygningen. Kirstine Lunds atelier 1929. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring


Allerede i 1522 forsøgte Christian II at oprette et postvæsen i Danmark, det kom dog aldrig til at fungere. Først i 1624 da Christian IV udstedte en ”Forordning om post-Budde”, lykkedes det at få oprettet de første postruter. Der blev oprettet 9 ruter, hvoraf den vigtigste var ruten fra København til Hamburg. På denne rute blev der indsat en vogn, der medtog pakker. På de øvrige ruter var det bude, der gik til fods. De havde kun breve med. Ved postordningen af 1694 blev det besluttet, at der skulle være gående bud fra Aalborg til Hjørring, men det var først den 21. juli 1698 at Hjørring for første gang fik regelmæssig postforbindelse med omverdenen. Samtidig fik byen sit første posthus.

Man kender datoen fordi biskop Jens Jacobsen Bircherod under en visitatsrejse i Vendsyssel havde gjort et notat i sin dagbog. Hans optegnelse af 21. juli 1698 lyder således: ”Med Posten, som i Dag allerførste Gang gik fra Hjørring til Aalborg (eftersom man før denne Tid ingen ordinaire Post i Vendsyssel havde haft), lod jeg skrive hjem”. Posten var på private hænder fra 1653 til 1711. I 1714 fik Hjørrings byfoged Anders Paulin bestalling som postmester i Hjørring. Et hverv han bestred i 17 år. I 1795 kom Johan Ludvig Hartmann fra Aalborg til Hjørring. Han nedsatte sig som apoteker i Nørregade mellem Amtmandsgården og strædet ”Tinpotten”. Han havde en tid postvæsenet – et brevsamlingssted og senere postmesterembedet – mod en godtgørelse på 80 rigsdaler om året. Han må have været en ganske virksom mand, idet han foruden postvæsenet drev byens første vinhandel og byens eneste klædehandel.

Den gående post fortsatte frem til 1802. Det er ikke kendt hvor hyppigt den afgik, men det vides, at den endnu i 1777 afgik en gang om ugen med afgang fra Hjørring fredag morgen til Aalborg og atter tilbage i Hjørring den følgende søndag aften. I heldigste tilfælde tog det en uge at få et brev bragt fra København til Hjørring. Fra 1. juli 1786 afgik posten mellem Aalborg og Hjørring to gange om ugen, men da amtstuen (amtsforvaltningen) i 1801 fik kontor i Hjørring, blev der året efter oprettet et hovedpostkontor i Hjørring i Nørregade 8. Samtidig blev der etableret ridende post til Aalborg og Fladstrand to gange om ugen samt kørende pakkepost en gang om måneden. Postkontoret flyttede senere til Nørregade 2, i 1864 til Nørregade 5 og i 1866 til Skolegade 1.

I 1850’erne fik Hjørring daglig postforbindelse med lukket vogn til Aalborg. Til Frederikshavn kom der fire ugentlige forbindelser. Da jernbanestrækningen mellem Nørresundby og Frederikshavn blev åbnet i 1871 bortfaldt de kørende poster mellem Aalborg og Hjørring og samtidig fik postkontoret lokaler på stationen. Den 5. maj år 1900 blev postkontoret flyttet til en nyopført bygning ved siden af jernbanestationen. Her har postkontoret ligget lige siden. Opførelsen kostede 68.500 kr. I 2010 er postkontoret flyttet til Super-Brugsen på Skt. Olai Plads.

Forsendelsernes antal på Hjørring postkontor i årene 1873/74 og 1896/97: I 1873/74 ankom til Hjørring ca. 150.000 brevforsendelser. I 1896/97 ankom til Hjørring ca. 550.000 brevforsendelser. I 1873/74 ankom til Hjørring ca. 1700 postanvisninger til beløb 22.800 kr. I 1895/97 ankom til Hjørring ca. 21.400 postanvisninger til beløb 363.400 kr.


Kilde: Hjørring Historie nr. 31, Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum