Slaget ved Husby Hole

Fra wikivendsyssel
Husby Hole.jpg

Bondeoprøret i 1441 var en udløber af magtspillet mellem kongemagten og adelen.

I 1436 var Erik af Pommern (1382-1459) draget i frivillig eksil, efter at have tabt magtspillet til rigsrådene i Danmark, Sverige og Norge. I stedet for at genindsætte Erik valgte rigsrådene at indsætte Christoffer af Bayern (1416-1448). Han blev valgt som dansk konge på Viborg Landsting i 1440.

På grund af tyngende skatter og af loyalitet overfor den tidligere konge rejste bønderne i Nordjylland sig imod adelen og den nye konge. Oprøret blev ledet af godsejer Henrik Tagesen Reventlow (?- 1441), som var af fynsk adelsslægt. Han arvede slægtens jorder i Øst- og Nordjylland. Vi kender desværre ikke hans motiv til at slutte sig til bondeoprøret.

I slaget ved Husby Hole vandt oprørshæren over lensmanden af Aalborghus, Eske Brok (?-1441). Han og andre adelsmænd blev dræbt og hugget i småstykker. Herefter blev en række nordjyske herregårde ødelagt og plyndret, bl. a. Ågård i Han Herred, som tilhørte slægten Gyldenstjerne.

Der er rejst en mindesten for Slaget ved Husby Hole i Sct. Knuds Kilde i Hjørring.