Mindestenene i Sct. Knuds Kilde, Hjørring

Fra wikivendsyssel


I 1909 blev de første 22 af mindestenene i Sct. Knuds Kilde opstillet over "Vendelboers Mærkedage og bekendte Mænd fødte i Vendsyssel" efterfølgende er der kommet flere til så der på nuværende tidspunkt er 26 mindesten. Opstillingen af mindendestenene skete på initiativ af tandlæge og museumsleder J. J. Lønborg Friis.

Oprøret imod Kong Knud den Hellige

Mindestenknuddenhellig.jpg


1086

Under Anførsel af Sysselmændene

Thord Skore og Tolar Verpil

rejste Vendelboerne sig mod

Knud den hellige , der vilde udrydde

Hedenskabet og paalægge Tiende


Slaget ved Husby Hole

Husby Hole.jpg


Husby Hole 3. maj 1441

Hertugen udaf Bayerland

Og saa hans brune Fole

De ligger begge i Veien omkast

Saa dybt i Huseby HoleSlaget ved Sanct Jørgensbjerg

Sanct Jørgensbjerg 8. juni 1441

Efter stode de Vendelboer og de vilde ikke flye


Slaget ved Svenstrup 16. Oktober 1534

Vendelboerne sejrede under Anførsel af Skipper Clement over Herremændene.


Skipper Clement ( ? - 1536)

Peder Thomesen (? - 1560)

Oluf Chrysostomus (14?? - 1553)

Laurids Scavenius (1589-1655)

Slaget ved Nørresundby Skanse 18. januar 1644

Vendelboerne søgte under

Anførsel af den djærve 84

aarige Lars Dyrskjot at

forhindre Svenskernes

Overgang over Limfjorden


Anders Bille (1600-1657)

Anders Matthiesen Hjøring 1609-1678

Laurids Widsted (1614-1674)

Peder Larsen Dyrskjøt (1630-1707)

Hans Gram (1685-1748)

Henrik Stampe 1713-1789

Jacob Brønnum Scavenius (1749-1820)

Thomas Pedersen Smed (1772-1850)

Christian Henrik Nielsen (1809-1881)

Andreas Peter Gaardboe (1825-1895)

Thomas Riise Segelcke (1831-1902)

11te Regiment

Mindesten for 11. Regiment.jpg

Isted

Oversø

Sankelmark.


Redningsvæsen

redningsvæsen|Vendsyssels uforsagte Redningsmænd

Ingen er større end den

der vover sit liv for at

redde sine Medmennesker.

Konsul og Købmand Jørgen H. Nielsen (1833-1912)

Mangeaarig Formand for Hjørring og Omegns

Træplantningsforening fra 14/1 1871 til sin død

Leder af offentlige Lystanlæg

Tandlæge & Justitsråd J. J. Lønborg Friis. (1852-1912)

Stifter og leder af Vendsyssel

Historiske Museum,

medvirkende ved Anlæget af

St. Knuds Kilde.

Modstandsbevægelsen

Til Minde

om

de Vendelboer, der gav deres Liv i

Kampen for Danmarks Frihed og

Ære i Besættelsesaarene

fra 9. april 1940 til 4. maj 1945

Frie maa vi være for at leve

Ernst Boe (1915 - 2002)

Landinspektør, fredningspioner

og Skaber af

Hjørring Friluftsscene.

Kirstine Lund 1852-1948

Logovhm.jpg

Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum. Museumsgade 2 9800 Hjørring www.vhm.dk arkiv@vhm.dk.