Oprøret imod Kong Knud den Hellige

Fra wikivendsyssel
Mindestenknuddenhellig.jpg

I 1086 udstedte Kong Knud, senere den Hellige (?- 1086) en befaling om, at hvert leding skulle stille med et krigsskib i den vestlige del af Limfjorden. Kong Knud ønskede at generobre England og derved genoprette et stærkt kongedynasti. Men mange valgte ikke at møde op, og hvad værre var, at kongen heller ikke var der. Knud opholdt sig i Slesvig givetvis, fordi rigets sydlige grænse var truet. Da høsten nærmede sig, valgte mange af de fremmødte, at drage hjem. Da Knud opdagede, hvad der var hændt, krævede han ledingsbøder fra de udeblevne. Samtidig pustede hans bror Oluf, der selv havde ambitioner om at overtage magten, yderligere til utilfredsheden. Resultatet blev, at der udbrød oprør i Vendsyssel, som herefter bredte sig til resten af Jylland.

Under ledelse af Thord Skore og Tolar Verpil forfulgte oprørshæren kongen ned gennem Jylland. Kongen flygtede til Slesvig og videre til Fyn, hvor han blev indhentet i Odense. Han blev dræbt samme med sin bror Benedict og 17 livvagter i Skt. Albani Kirke.

Der er rejst en mindesten for oprøret i Sct. Knuds Kilde i hjørring, hvor der ligeledes findes en vej, som er opkaldt efter Knud den Hellige.
Logovhm.jpg

Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum. Museumsgade 2 9800 Hjørring www.vhm.dk arkiv@vhm.dk.