Navngivning af artikler

Fra wikivendsyssel

Når man begynder at skrive en artikel, er noget af det første, man skal bestemme sig for, navnet på artiklen. Blandt andet til at undersøge, om der allerede eksisterer en artikel om det samme emne, som den man vil til at skrive. Derved undgår man at skrive en artikel, der allerede er skrevet.


I forhold til søgefunktionen er det vigtigt, at man vælger et navn, der er bredt nok til at dække hele det emne, man vil skrive om og samtidig er afgrænset til kun det emne.

Navngivning vejledning

Hvis man eksempelvis vil skrive om en vej; det kunne være Østergade, kunne man kalde artiklen Østergade. Det navn ville dække hele emnet, men da der findes mange veje ved navn Østergade i Vendsyssel, ville man være nødt til at afgrænse sig til en bestemt en af disse.

Dette kunne man gøre ved at tilføje bynavnet efter vejnavnet. Så derfor hedder artiklen om Østergade i Hjørring:Østergade, Hjørring.

Hvis man er i tvivl om navngivning af artikler, kan man altid kontakte en af de redaktionelle administratorer, som vil kunne hjælpe.

Derudover har vi lavet et lille oversigtsskema, der viser hvordan man navngiver de mest almindelige artikler.

Kategori Artikelnavn
Begivenheder Navnet på begivenheden og stedet hvor begivenheden fandt sted, med mindre det er den del af navnet.
Erhverv Navnet på den virksomhed eller det erhverv man vil skrive om efterfulgt af bynavn, med mindre bynavnet er en del af navnet.
Historiske Perioder og Temaer Navnet på den periode eller det tema, man vil skrive om, og en eventuel geografisk afgrænsning, Såfremt den ikke er en del af navnet.
Kultur og Fritid Navnet på den forening eller klub man vil skrive om, efterfulgt af et bynavn med mindre det er en del af navnet. Eksempelvis Hjørring Gymnastikforening og FDF samt bynavn.
Lokaliteter Navnet på lokaliteten efterfulgt af byen, hvor lokaliteten findes, med mindre bynavnet er en del af lokalitetens navn. Eksempelvis Hjørring Købstad og Østergade, Hjørring.
Natur Navnet på det man vil skrive om, efterfulgt af by- eller stednavnet på hvor det findes. Så eksempelvis Christiansgave, Hjørring, hvis bynavnet er en del af navnet på det natur man vil skrive, eksempelvis Nørlev Strand, så skal man ikke skrive bynavnet efter.
Personer Artikler om personer navngives med fornavn, eventuelle mellemnavne, efternavn, fødsels og evt. dødsår. Herefter kan man skrive deres Erhverv eller eventuelt den by de boede i.
Samfund Navnet på det emne man vil skrive om, efterfulgt af en mulig geografisk afgrænsning, hvis den ikke er en del af navnet.

Skemaet er ment som et forsøg på at lave systematik i navnene på artikler, så det derved bliver lettere at overskue artiklerne og finde rundt i dem. Der vil sikkert være en del situationer, hvor det ikke giver mening at følge skemaet helt, Eksempelvis vil en artikel om Clement Andersen ( ?- 1536), nok være mere gennemskuelig for de fleste hvis man tager hans stilling med, så artiklen hedder Skipper Clement Andersen ( ?- 1536).

Da det er muligt at ændre navn på artiklerne efter de er skrevet, er det noget vi kan hjælpe hinanden med og se på undervejs.

Ændring af artikelnavn

Derudover er det muligt at ændre navnet på artikler, men man skal være oprettet som bruger og logget ind. Så kommet der et felt der hedder flyt umiddelbart over den artikel, man har fundet frem.

Ændringer.jpg

Hvis man klikker der, kommer man til en side med følgende skema, som man udfylder for at flytte artiklen.

Flyt.jpg


Her er det eksempelvis artiklen Østergade, Hjørring jeg havde fundet frem, da jeg klikkede på feltet Flyt , så skriver jeg det nye navn, og klikker på feltet Flyt side Alternativt kan man skrive til en teknisk administrator, der så vil flytte siden på et tidspunkt.