Skipper Clement Andersen ( ?- 1536)

Fra wikivendsyssel
Person oplysninger
Navn Clement Andersen
Død: 1536 Viborg
Erhverv: Skipper

Skipper Clement (Clement Andersen) var født i Vedsted i Åby Sogn. På hans mors side var han i familie med Kjærulf-slægten, som havde flere besiddelser i Vendsyssel. Han var på et tidspunkt købmand i Aalborg, og havde flere besiddelser i både Aalborg og København.

Skipper Clement kom i tjeneste hos Christian II, og var bl.a. med på dennes togt til Norge i 1531-1532. Efter Christian II's tilfangetagelse i 1532 drev Skipper Clement kapervirksomhed i Vesterhavet og ved den norske kyst. Det var specielt hanseatiske skibe, som han opbragte. Han inddrev desuden skatter i kongens navn.

I 1533 ankom en nederlandsk flåde med grev Christoffer af Oldenborg som leder. Skipper Clement sluttede sig til greven, og drog herefter til Aalborg, hvor han rejste bønder og borgere imod adelen. Opstanden bredte sig til store dele af Jylland. Kun Østjylland forblev under adelens kontrol. På samme tid var hertug Christian, senere Christian III (1503-1559), ved at slutte fred med lubeckerne. Christians feltherre Johan Rantzau (1492- 1565) kunne derfor drage mod Jylland for at slå oprøret ned.

Skipper Clement var nødt til at opgive sit hovedkvarter i Viborg, og trak sig tilbage til Aalborg. Rantzaus hær indtog byen, hvorved ca. 2000 borgere og bønder blev dræbt, og byen blev plyndret. Skipper Clement undslap i første omgang, men blev angivet af en bonde, og ført i lænker til Gottorp. I 1536 blev han dømt til døden på Viborg Landsting, og blev lagt på hjul og stejle.