Induisterne og Bad Company – motorcykelklubber i Hjørring i 1970’erne og 1980’erne

Fra wikivendsyssel
Uddrag af Bad Companys ansøgning til Hjørring Kommune om hjælp til at finde lokaler til klubben. Kilde: Hjørring Kommunearkiv

I 1960’erne og 1970’erne begyndte mange motorcykelklubber at dukke op de fleste steder i Danmark. Nogle af fællesnævnerne for klubberne var sammenholdet og glæden ved olie på fingrene og vind i håret. Især fra 1980’erne havde visse af klubberne dog udviklet sig til deciderede rockerbander, der også havde vold og organiseret kriminalitet som en del af broderskabet. Rivaliseringer mellem forskellige rockergrupper forekom ofte, hvor den mest kendte er rockerkrigen mellem Hells Angels og Bandidos i 1996-1997.


Hjørring havde i 1970’erne og 1980’erne også en håndfuld motorcykelklubber af meget forskellig karakter. Der var blandt andet de lovlydige Induister, som ifølge klubbens vedtægter krævede, at ”de enkelte medlemmer til enhver tid overholder færdselslovens bestemmelser” og havde til formål ”at fremme kendskabet til og interessen for motorcykler samt at skabe et godt kammeratskab og sikre et godt forhold til det øvrige samfund”. I den anden grøft var der klubben Bad Company, der efter sigende gjorde en del for at leve op til klubbens navn. At de to motorcykelklubber ikke just elskede hinanden, fremgår bl.a. af sagsmateriale fra Hjørring Kommunearkiv, hvor Hjørring Kommune i 1977 undersøgte muligheden for, at de to klubber kunne dele lokaler på kommunens ejendom, Hvidegård, der lå på Hedevej 96 og hvor Induisterne allerede havde lejet stuehuset. I Induisternes svar på, hvorfor de ikke mente, at klubberne kunne dele ejendom, står der bl.a.: ”Vi kan ikke arbejde sammen med Bad Co. De lever ikke op til vores standard i klubben, på grund af ballade og konflikt med politiet (…)De har været ude til vores åben hus aftener, men ønskede ikke at være medlemmer, fordi vi var for ”tamme””. På bad Companys anmodning om hjælp til at finde klublokaler kunne ejendomsudvalget d. 10.november 1977 derfor meddele, at Hjørring Kommune for tiden ikke havde ledige lokaler.


Ikke kun Bad Company var tilsyneladende en del af det dårlige selskab. Af en sag vedrørende ejendommen Hedevej 59 fremgår det nemlig, at Hjørring Kommune i 1981 måtte opsige MC-klubben Rebels lejemål i ejendommen på grund af omfattende hærværk i form af skudhuller, delvis afbrænding af garage, smadring af vinduer m.m. D. 1. juli 1981 blev ejendommen Hedevej 59 i stedet lejet ud til MC-klubben, der både gik under navnet Vultures og Hells Army, og hvor der var et vist sammenfald med den nu opløste klub Rebels. Allerede i september samme år kunne ejendomsudvalget dog meddele, at lejemålet ville blive bragt til ophør, som følge af at der var sket yderligere hærværk på bygningen. I en skrivelse nævnes det derudover, at bygningen: ”Efter de seneste motorcykelgruppers brug er totalt raseret og alle installationer ødelagt.”


Hvad der blev af bad Company og Vultures, fortæller sagerne ikke noget om, men Induisterne eksisterer stadig den dag i dag. Ifølge klubbens hjemmeside er de Vendsyssels ældste motorcykelklub, "men derfor kører vi absolut ikke rolator". Klubhuset Hvidegården, som de lejede af Hjørring Kommune i 1975 er stadig tilhørsted for motorcykelentusiasterne, som i øvrigt fik deres navn, fordi en af klubbens første talsmænd havde problemer med at udtale ordet entusiast, der i stedet blev til induist.


Kilder fra Hjørring Kommunearkiv:

Hjørring Kommune, ejendomme, 1970-1970 j.nr. 631 MC-Induisterne klublokaler

Hjørring Kommune, ejendomme, 1970-1970 j.nr. 769 Bad Company MC- Leje af lokale

Hjørring Kommune, ejendomme, 1970-1970 j.nr. 856 Klublokale til motorcykelklub


Historier fra fortid og nutid nr. 17, oktober 2016, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum


Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/