Hjørring Privatbaner

Fra wikivendsyssel
Banestrækning med tog 1926

Hjørring Privatbaner blev oprettet i 1939 ved en sammenslutning af de fire baner:

Hjørring – LøkkenÅbybro

Hjørring – Hørby

Hjørring – Hirtshals

VodskovØstervrå

De fire baner havde i forvejen driftsfællesskab med fælles administrations kontorer, direktør og værksteder med tilhørende personale. Hver bane førte indtil 1939 eget regnskab, og udgifterne til fællesdriften blev delt imellem de fireselskaber i forhold til deres størrelse, ligesom det rullende materiel i stor udstrækning blev benyttet i fællesskab.

Persontrafikken på Hjørring – Hørby og Vodskov – Østervrå var ret beskeden, men var nogenlunde jævnt fordelt både på de enkelte ugedage og på året og krævede ikke noget større reserveberedskab. Hjørring – Løkken – Åbybro havde i forhold til befolkningstætheden en ret god persontrafik i de første årtier, specielt til og fra Lønstrup og Løkken i ferietiden og på sommersøndage. Godstrafikken bestod som på de fleste privatbaner mest af byggematerialer, brændsel og landbrugsvarer.

Med den stadige nedgang i både person- og godstrafikken og det hastigt stigende prisniveau nedlagde man Vodskov – Østervrå banen i 1950 og Hjørring – Hørby i 1953. Benyttelsen af de to baner var efterhånden så beskeden, at en forsættelse af driften ikke retfærdiggjorde det store underskud. Hjørring – Løkken - Åbybro banen overlevede indtil 1963, hvor godstrafikken var faldet væsentligt, og passagertrafikken også var faldet. Tilbage er i dag kun Hirtshalsbanen, en kort, men betydningsfuld bane. Siden 2002 er Skagensbanen og Hjørring Privatbaner drevet af det fælles selskab Nordjyske Jernbaner.