Vendsyssel Tidende

Fra wikivendsyssel

Den 20. december 1872 udkom et prøvenummer af avisen vendsyssel Tidende, og det første ordinære nummer af dagbladet udkom d. 2. januar 1873 i 300 eksemplarer. I løbet af kort tid stiger oplaget til 500 eksemplarer, og i 1914 er oplaget på henved 10.000 daglige eksemplarer. Til redaktør blev valgt den kun 22 år gamle Vilhelm Carlsen som ledede avisen til sin død i 1914.

Redaktør Vilhelm Carlsen ca. 1910, Foto: Historisk Arkiv, Hjørring

Hvor det andet store dagblad i Hjørring, Hjørring Amtstidende var talerør for det konservative parti, Højre, blev Vendsyssel Tidende de mere liberales avis. Vilhelm Carlsen ville gennem det trykte ord formidle viden, oplysning og fællesskaber til almindelige mennesker, og dermed rejse den danske almue. Vendsyssel Tidende kan beskrives som en slags folkehøjskole, som kom ud i mange hjem, og bragte den nyeste viden med sig. Som redaktør var Vilhelm en foregangsmand, og var på forkant med udviklingen indenfor avisverdenen. Det gør blandt andet Vendsyssel Tidende til den første avis i Danmark - ja hele Norden - som bragte et pressefoto. Det skete den 20. juli 1889 med et billede af polarforskeren Fridjof Nansen.


1998 blev Vendsyssel Tidende fusioneret med Aalborg Stiftstidende, og udkom fra 1999 under navnet Nordjyske Stiftstidende.

Kilde: Hjørring historie nr. 23, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum

Kilde: Hjørring Leksikon, Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum