Tornby gamle Købmandsgård

Fra wikivendsyssel
Tornby Købmandsgård 1975

Købmandsgårdens historie starter i 1827, hvor Mette Ovesdatter og Søren Jensen overtager gården. Søren var en dygtig handelsmand, som opkøbte grise og kreaturer, der blev slagtet og nedsaltet og senere solgt til nordmændene sammen med korn og smør. Af nordmændene købte han træ, støbegods og tjære. Han blev skudehandler fra Tornby strand, og fik bygget et eget skib til dette formål.

Mette og Søren var meget respekteret på egnen. De var redelige, gæstfrie og gavmilde overfor sognets fattige. I 1857 overtog sønnen Mads Chr. Sørensen gården. Det var skudehandelens og købmandsgårdens storhedstid. Mads var som sin far en reel handelsmand, som hellere gav for meget end for lidt for de opkøbte varer. Der kom flere skibe til, som sejlede til Norge, men også til England og Hamburg. Sidst i 1800-tallet ophørte skudehandelen bl.a. på grund af havnene i Ålborg og Frederikshavn samt jernbaner og bedre veje.

Eva Christensen i Tornby gamle Købmandsgård, 1980.

Efter Mads Chr. Sørensens død i 1906 blev købmandsgården afhændet til fremmede, og fra 1941 blev købmandsgården drevet af Eva og Poul Christensen. Der var ikke ændret væsentligt på det oprindelige inventar i butikken fra 1860. Eva solgte købmandsgården i 1991. Hun var blevet enke nogle år forinden. Indtil da havde man kunnet købe spegesild direkte fra tønden, friskmalet kaffe, brun sæbe, børster, bismarcksklumper og engelsk lakrids. Et halvt år efter lukningen gik 10 lokale foreninger og institutioner samt en række enkeltpersoner sammen om at forsøge at bevare den gamle købmandsgård, og i 1992 oprettedes ”Den selvejende institution Tornby gamle Købmandsgaard”. Institutionen har bl.a. til formål at bevare den gamle købmandshandel, så kunder kan handle med gammeldags købmandsvarer og egnstypiske produkter, samt informere om købmandsgårdens historie og om skudehandelens betydning for befolkningen.