Hjørring Telefonselskab

Fra wikivendsyssel

Hjørring Telefonselskab starter sin virksomhed den 19 februar 1884.


Mandagen den 18de Februar 1884 s.2 (V.T.) Hjørring Telefonanlæg vil blive aabnet for Korespondance i Morgen, den 19de Februar. Alt idag er der en livlig Samtale mellem Centralbureauet og Medlemmerne og mellem disse indbyrdes. Man kan ikke blive træt af at beundre den forbausende Tydelighed, hvormed man kan passiare med Medborgere i Nord, Syd og Vest uden Hensyn til Afstanden, og de 19 Medlemmer, Selskabet har, vil sikkert inden føje Tid være forøget, så at får alle de 50 Pladser besat, som Centralbureauet kan byde, ligesom Landboerne næppe ville lade vente længe på sig, efter at have gjort sig bekendt med denne ypperlige Opfindelse, der på saa kort Tid har naaet en sjælden fuldkommenhed , og som ofte ved en Udgift af nogle faa Øre vil kunne spare Bud til Byen, indhente forsømte Forretninger, ja som i Tilfælde af Ildsvaade og Sygdom vil kunne hente Hjælp til Landet dobbelt saa hurtigt som før Ledningerne, der alle gennem et Luftkabel ere førte ud fra Centralstationen, ere paa pæle førte ud i 2 hovedlinier, langs hvilke der følger Jerntraade, som ved hvert stativ ere forbundne med Jord, saaledes at de forhindre Induktion, og altsaa forøger Taletygeligheden, ligesom de sikrer mod farer ved Lynnedslag. Anlæget er gjort af Dhrr. Telegrafbestyrere Gredsted og Bolle, Frederikshavn og Hjørring, der sikkert have Ære af den Maade, hvorpaa det er udført, idet de med Sagkundskab og Samvittighedsfuldhed have benyttet de nyeste og fortrinligste Materialer og Apparater. De enkelte Telefonapparater ere originale Bell Apparater med originale Blake’s Transmittere, fabrikerede i Boston og leverede af Elektrotechnisches Bureau i Hannover Ledningstraadens samlede længde udgør ca 2 Mil. Nye Tiltrædende Medlemmer kunne henvende sig til et af Bestyrelsens Medlemmer Konsul Jørgen H. Nielsen, Brænderiejer Ths. P. Olesen, Brænderiejer A. R. Segelcke.Se liste over telefonabonnenterne i 1892 og 1897 i Hjørring, tryk her.


Læs om de gamle telefoncentraler i Hjørring, tryk Hjørring Bytelefoncentraler


Læs om den gamle telefoncentral i Nygade, tryk her.


Søger du telefonbøger, postansatte, teleansatte så kik her hos Post og Tele museets samlinger.