Hjørring Spædbørnehjem

Fra wikivendsyssel

I 1934 åbnede to sygeplejersker, Marie Hylleborg Nielsen og Marie Thingbak et privat døgnhjem for spædbørn, for at "hjælpe unge ugifte mødre i deres vanskelige stilling".

Hjemmet havde til huse i en villa i Christiansgade 24, Hjørring, men behovet for et spædbørnehjem var stort, og pladsen blev hurtig for trang. Så allerede to år senere byggede de to frøkener, med hjælp fra forskellig side, en helt ny børnehjemsbygning - den røde bygning Elsagervej 15. Der var plads til ca. 30 børn i alderen 0-2 år. 1948 overtog Baptistsamfundet hjemmet, og drev det videre som selvejende institution, stadig med frøken Nielsen som leder.

Det blev efterhånden lettere at kombinere udearbejde og forældreskab, også for enlige, bl.a. begyndte man i stigende grad fra offentlig side at bygge daginstitutioner for børn. Behovet for døgninstitutioner faldt derfor, især fra 1960erne, mens behovet for daginstitutioner var stigende. Hjørring Spædbørnehjem blev derfor nedlagt i 1971. Det havde da eksisteret i 36 år, og været midlertidigt "hjem" for flere end 1000 små børn. Et halvt år senere åbnede Baptistsamfundet byens første daginstitution for spædbørn - Elsagervejs Vuggestue. Den havde til huse i bygningen indtil 1991, hvor den flyttede til Højene.

Indtil 2013 havde Hjørring Friskole til huse i den gamle børnehjemsbygning.

Kilde: Hjørring historie nr. 7, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum