Børsen, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Børsen 12 Datering 1917 Fotograf: Hugo Mathiasen

Navnet Børsen kommer sandsynligvis af Bøssen, en betegnelse der stammer fra stedets funktion som toldsted. Byens vestre bom lå på dette sted.

  • 1801, ifølge folketælling: Tilsyneladende ingen bebyggelse på stedet.
  • 1825, ifølge plan: Stedet, med nogle få huse, er indtegnet på kortet, men ingen navn er nævnt.
  • 1818-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller: Westergade - bebyggelsen på stedet er opført med Westergade som adresse.
  • 1834, ifølge folketælling: Torvegaden - husstandende på stedet er opført med Torvegaden som adresse.
  • 1842, ifølge plan: Børsen - stedet er indtegnet på kortet med en del bebyggelse (østre side), og navnet Børsen er påført.
  • 1845, ifølge folketælling: Strømgadens Vestre Side - alle husstande i Strømgade, Vestergade, Børsen, Skolegade og Skolegyde er i tællingen opført under Strømgadens Vestre Side.


Kilde: Hjørring Leksikon, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum