11. Regiment

Fra wikivendsyssel
Mindesten for 11. Regiment rejst i Sct. Knuds kilde i Hjørring

11. regiment bestod for en stor del af Vendelboer. Hovedparten af mandskabet bestod af folk fra landet, som var blevet udskrevet til at gøre tjeneste.

11. regiment deltog i et af de sidste store slag i treårskrigen, nemlig slaget ved Isted i 1850. Den Slesvig-holstenske hær var på 34.000 mand, bestående af slesvig-holstenere og frivillige fra de tyske stater.

Overfor dem stod der en dansk hær på 40.000 mand. Slaget blev et af de blodigste, som er foregået på dansk grund. Danskerne havde 3600 dræbte eller sårede, mens slesvig-holstenerne havde 2800.

Det slag 11. regiment vandt størst berømmelse for, var slaget ved Sankelmark og Oversø i 1864. Under tilbagetrækning fra Dannevirke skulle 11. regiment sammen med 1. regiment forhindre de østrigske og preussiske tropper i at indhente den danske hær.

11 regiment var opstillet i området omkring Sankelmark sø og Oversø. 11. regiment og 1. regiment var ledet af oberst Max Muller, som var kendt for at foretrække bajonetangreb. Det lykkedes at stoppe de fremrykkende østrigske tropper men med store tab. 11 regiments tapperhed medførte, at den danske hær kunne trække sig tilbage til Dybbøl.

En af mindestenene i Sct. Knuds Kilde i Hjørring er rejst til ære for 11. Regiment.


Herunder er der henvisninger til 6 andre WIKI artikler om 1864 lokalt:

http://vendsysselwiki.dk/index.php/Krigen_i_1864

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_Hjørring_By,_tysk_besættelse

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigsdagbog_af_Jens_Nielsen_Skallerup-Vennebjerg

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_i_Skallerup-Vennebjerg_sogn

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigspost_fra_Hjørring

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigsbreve_af_Jens_Nielsen_Skallerup-Vennebjerg

Plus 1 henvisning:

http://issuu.com/vhmarkiv/docs/historien_bag_en_mindetavle_1864