Vestbanegården, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Hjørring Vestbanegård

Sylvius Knutzen gav stationsbygningerne et personligt og let genkendeligt præg. De er alle enkle og velproportionerede bygninger med store røde mur- og tagflader og kraftige hvide gesimser og hvid hjørnekvadring. Disse stationsbygninger er ikke blot gode eksempler på Bedre Byggeskik, de er også meget Vendsysselske. De er nemlig typiske for Midt- og Vestvendsyssel, mens man stort set ikke ser dem andre steder.

Hjørring Vestbanegård ophørte med at være stationsbygning i 1942, da privatbanetogene blev flyttet over på statsbanestationen, som hermed blev til fællesstation. Siden har stationsbygningen været med til lidt af hvert, bl.a. blev den under krigen brugt af besættelsesmagten. I 1973 brændte tagetagen Senere blev bygningen revet ned.

Kilde: Hjørring historie nr. 5, Historisk arkiv, Vendsyssel historiske Museum