Vennebjerg skole

Fra wikivendsyssel

Siden er under opbygning.

uå Vennebjerg skole. Privat arkiv.I Vennebjerg sogn lå Vennebjerg skole og Nørre Harritslev skole.

Vennebjerg skole er bygget 1834,ligger lige nedenfor Vennebjerg kirke.

1960 og frem blev eleverne fra Skallerup, Nørlev, Vennebjerg, Nørre Harritslev og senere Lønstrup samlet på Skallerup skole.


Læs om de lærer der har været ansat ved Vennebjerg skole tryk her.


Se sognekort for Vennebjerg og se de lærer og præster der har været ansat i Vennebjerg sogn, tryk her.
Tryk et par gange på fotografierne og de bliver større!!!


Læs også om Nørre Harritslev skole, tryk her.


Se oversigten over artikler om Skallerup-Vennebjerg, tryk her.


Elev fotografier:

Indsamlingen af skolefotografier og navne på eleverne, er et projekt der startede da Skallerup skole i 2011 skulle fejre 50 års jubilæum. Jonna Holme og Jan Rasmussen samlede skole og konfirmand fotografier sammen til jubilæet, og mange har hjulpet til.
Vennebjerg skole ca 1941

ca. 1941 Vennebjerg skole. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Poul Erik Jensen, Voldvej 
 2. Margit Carlsen, Carl Carlsen	5 søstre 
 3. Else Toft, Senius Toft

Anden række forfra fra venstre.

 4. Jens Stadel Pedersen, Ole Stadel Pedersen, Aasgaarde
 5. Arne Jensen, ”Gonni Sørens”, farfar ”Gonni Jens”
 6. Marie Reincke ”Midde”, 
 7. Grethe Christensen, hjørnet af Overklitvej, drænmesterens

Tredje række forfra fra venstre.

 8. Erik Sivartsen, hyrdedreng i Højlund fra Tovbro
 9. Jørn Thomsen, Overklitvej, søster Edith og Poul

10. Hulda Andersen, Frydkjær 11. Nelly Nielsen, arbmd. Viktor Nielsen, Vennebjerg

Fjerde række forfra fra venstre. 12. Jens Lyngby Arildsen, 13. 14. Oda Bæk, husmand , Grønneklitvej, overfor transformatorst. 15. Marie Jørgensen, ”bødker Frederiks”

Bagerste række fra venstre. 16. Thomas , fodermester i Overklit 17. Else Poulsen, 18. Martha Abrahamsen g. Skamriis, Lophave,
Vennebjerg skole 1942

1942 Vennebjerg skole. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 

Anden række forfra fra venstre. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.Vennebjerg skole 1942

Tredje række forfra fra venstre. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Bagerste række fra venstre. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.Vennebjerg skole ca 1942

ca 1942 Vennebjerg skole. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Kaj Nielsen, Niels Peter, Vennebjerg
 2. Niels Christian Arildsen ”Kesse”, 
 3. Tage Emil Jensen,  Arne Iversens ejendom på Grønneklitvej
 4. Margit Poulsen, post i Sønderlev Karl Poulsen, Skalvej. og Grø Klitv.
 5. Grethe Steffensen, Karl Steffensen, tømrer i Vennebjerg by

Anden række forfra fra venstre.

 6. Inger Jensen ”Nussen”, ”BreAlfred” praleskank
 7. Ester Bæk, Jens Bæk, Grønneklitvej, søstre nr. 17 og nr. 22
 8. 
 9. Margit Karlsen, Karl Karlsen, Aasengaarde

10. Ritta Nielsen, Viktor Nielsen 11. Else Stadel Pedersen, Ole Stadel Pedersen, Aasengaarde 12. Edith Pedersen, ”Sypigernes” 13. Astrid Kristiansen, ”Bødkerkarl” Bents mor 14. Lis Karlsen, Aasengårde

Tredje række forfra fra venstre. 15. Nelly Nielsen, Viktor Nielsen, Lyngbakkevej 16. 17. Oda Bæk, 18. Marie Jørgensen, 19. Martha Abrahamsen, Kresten Abrahamsen, ”Lophave” 20. 21. Grethe Kristensen eller Mitte Renke???? vejmand Martin Kristensen 22. Anne-Lise Bæk, 23. Else Toft,


Fjerde række forfra fra venstre. 24. Else Poulsen, lærerinde 25. 26. Jens Stadel Pedersen, Ole Stadel Pedersen, Aasengaarde 27. Arne Jensen, ”Gonni Søren” 28. Jørgen Thomsen, Overklitvej 29. Poul Henrik Larsen, Øster Dahl 30. Børge Olesen, Knolde 31. 32. Jens Lyngby eller Peter???????, post Kresten Arildsen, Vennebjerg 33. Kristensen, lærer

Bagerste række fra venstre. 34. Peter Arildsen, 35. 36. 37. 38. 39. Niels Erik Andersen, broder til Jens Aage Andersen 40. Poul Erik Jensen, Voldvej 41. Kaj Sten, eller Richart Sten????????? 42. Aage Bæk, Grønne klitvej øst før kirken


Vennebjerg skole ca 1944

ca 1944 Vennebjerg skole. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Ejvind Jensen, 
 2. Ejvind Nielsen, 
 3. Jens Aage Andersen, 
 4. Ole Michaelsen, 
 5. Poul Bæk, 


Anden række forfra fra venstre.

 6. Inger Jensen,
 7. Rita Sørensen, 
 8. Karl Kristian Michaelsen, 
 9. Poul Erik, 

10. Knud Erik Nielsen, 11. Kristian Arildsen, 12. Gunnar Nielsen, Stadegård, Vennebjergvej 13. 14. Egon Jørgensen, 15. Egon Jensen, Klangshøjvej ??? 16. Poul Jensen,


Tredje række forfra fra venstre. 17. Karen Isaksen, 18. Birthe Olesen, Højlund 19. Magda Isaksen, 20. Lis Karlsen, 21. Astrid Pedersen, 22. Esther Borrisholt, 23. Edith Pedersen, 24. Esther Bæk, 25. Ellen Sørensen , Stadegård, Vennebjergvej 26. Grethe Steffensen, 27. Hanne Kristensen,


Fjerde række forfra fra venstre. 28. Lærerinde Else Poulsen, 29. Else Pedersen, 30. Helene Andersen Frydkær 31. Anne-Lis Bæk, 32. Rita Nielsen, 33. Poul Henrik Larsen, 34. Svend Erik Jørgensen, 35. Niels Peter Arildsen, 36. Svend Erik Eriksen, 37. Aage Bæk 38. Lærer Kristensen, Vennebjerg skole

Femte række forfra fra venstre. 39. Ole Jørgensen, 40. Kaj Nielsen, 41. Aksel Borrisholt, 42. Egon Nielsen, 43. Arne Nielsen, 44. Richard Steen, 45. Ejvind Borrisholt, 46. Karl Frydkjær, 47. Tage Jensen,


Vennebjerg skole ca 1947

1947 Vennebjerg skole. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

1. Jørn Nielsen, Gammel Vennebjerg 
2. Jens Aage Andersen, Vennebjergvej 
3. Ejvind Nielsen, Vennebjergvej 
4. Egon Jørgensen, Lønstrupvej 
5. Knud Abrahamsen,Tagholm


Anden række forfra fra venstre.

 6. Minna Nielsen, Låge 
 7. Eva Bæk, Grønne Klitvej 
 8. Aase Møller Jensen, Vennebjerg
 9. Kirsten Abrahamsen, Tagholm 

10. Birte Jørgensen, Fruemøllevej 11. Ella Borrisholt, Grønne Klitvej 12. Hanne Kristensen, Vennebjerg skole 13. Johanne Isaksen, Lønstrupvej 14. Grethe Steffensen, Vennebjerg


Tredje række forfra fra venstre. 15. Lis Krogsgaard, Store knolde 16. Margit Poulsen, Skallerupvej 17. Karen Esther Abrahamsen, Tagholm 18. Esther Bæk, Grønne Klitvej 19. Else Stadel Pedersen, Skallerupvej 20. Ellen Sørensen, Stadegård 21. Ruth fra Hundelev, var i Vennebjerg ½-1 år 22. Karen Isaksen, Lønstrupvej 23. Inger Møller Jensen, Vennebjerg


Fjerde række forfra fra venstre. 24. Margrethe Kristensen, Vennebjerg skole 25. Ulla Kristensen, Vennebjerg skole 26. Ole Michaelsen, Vennebjergvej 27. Niels Chr. Arildsen (Kesse), Lønstrupvej 28. Aage Bæk, Grønne Klitvej 29. Kaj Nielsen, Vennebjerg 30. Kaj Sten, Vennebjergvej 31. Karl Frydkjær, Lønstrupvej 32. Egon Nielsen, Låge 33. Poul Erik Sørensen, Stadegård 34. ???????Var der en kort tid Vennebjerg Skole ca. 1947


Femte række bagerst fra venstre. 35. Lærer Aage Kristensen, Vennebjerg skole 36. Poul Bæk, Grønne Klitvej 37. Ove Sten, Vennebjergvej 38. Gunnar Nielsen, Stadegård 39. Egon Jensen, Klangshøjvej 40. Poul Jensen, Vennebjergvej 41. Knud Erik Nielsen, Låge 42. Svend Ole Jørgensen, Fruemøllevej 43. Anker Borrisholt, Grønne Klitvej 44. Karl Chr. Michaelsen (Kræn), Vennebjergvej 45. Ejvind Jensen, Klangshøjvej
Vennebjerg skole ca 1948

1948 Vennebjerg skole. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

1. Karsten Nielsen, Gammel Vennebjerg 
2. Erik Thomsen, Overklitvej 
3. Kristian Madsen, Øster Dal
4. Ole Michaelsen, Vennebjerg 
5. Erling Steen, Vennebjergvej 
6. Knud Abrahamsen, Tagholm
7. Jørn Nielsen, Gammel Vennebjerg


Vennebjerg skole ca. 1948.

Anden række forfra fra venstre.

 8. Anker Frydkær ??????
 9. Hanne Kristensen, Lærer Kristensens datter, Vennebjerg skole

10. Ulla Olsen, Højlund 11. Sonja Mouritsen, Lønstrupvej 12. ????????????????????????? 13. Birte Jørgensen, Fruemøllevej 14. Minna Nielsen, Låge 15. Else Nørregaard, Lønstrupvej 16. Bodil Lophave, Lophavevej 17. Eva Bæk, Grønne Klitvej


Tredje række forfra fra venstre. 18. Margrethe Kristensen, Lærer Kristensens datter, Vennebjerg skole 19. Lis Krogsgaard, Store Knolde 20. Ella Borrisholt, Grønne Klitvej 21. Rosa Larsen, Lønstrupvej 22. ????????????????????????????? 23. Ritta Sørensen, Lønstrupvej 24. Karen Isaksen, Lønstrupvej 25. Inger Møller Jensen, Vennebjerg 26. Karen Esther Abrahamsen, Tagholm 27. Grethe Steffensen, Vennebjerg 28. Margit Poulsen, Skallerupvej 29. Kirsten Abrahamsen, Tagholm 30. Læreinde Frk. Jensen, Vennebjerg skole


Fjerde række forfra fra venstre. 31. Lærer Aage Kristensen 32. Svend Ole Jørgensen, Fruemøllevej 33. Gunnar Nielsen, Stadegård 34. Erling Nielsen, Højlund 35. Aage Bæk, Grønne Klitvej 36. Kaj Nielsen, Vennebjerg 37. Karl Frydkjær, Lønstrupvej 38. Aksel Borrisholt, Grønne Klitvej 39. Poul Erik Nielsen, Stadegaard 40. Karl Chr. Michaelsen (Kræn), Vennebjergvej 41. Niels Kristian Arildsen (Kesse), Lønstrupvej


Femte række bagest fra venstre. 42. Poul Thomsen, Overklitvej 43. Jens Aage Andersen, Vennebjergvej 44. Egon Jørgensen, Lønstrupvej 45. Villy Larsen, Lønstrupvej 46. Erik Steen, Vennebjergvej 47. Anker Borrisholt, Grønne Klitvej 48. Knud Erik Nielsen, Låge 49. Ejvind Nielsen, Vennebjerg 50. Ove Steen, Vennebjerg 51. Ejvind Jensen, Klangshøjvej 52. Poul Bæk, Grønne Klitvej
Vennebjerg skole ca 1949

1949 Vennebjerg skole. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

1. Eva Bæk, Grønne Klitvej 
2. Minna Nielsen, Låge 
3. Møller Jensen, Vennebjerg 
4. Johanne Isaksen, Lønstrupvej 
5. Lis Jørgensen, Lønstrupvej 
6. Sonja Mouritsen, Lønstrupvej 
7. Else Nørregård, Lønstrupvej


Anden række forfra fra venstre.

 8. Orla Nielsen, Højlund
 9. Poul Erik, Hunnerup 

10. Knud Abrahamsen, Tagholm 11. Anker Frydkjær, Lønstrupvej 12. Tage Jensen, Vennebjerg 13. Boje Larsen, Lønstrupvej 14. Poul Sten, Vennebjergvej 15. Ib Andersen, Lønstrupvej


Tredje række forfra fra venstre. 16. Ulla Olsen, Højlund 17. Hanne Kristensen, Vennebjerg skole 18. Kirsten Abrahamsen, Tagholm 19. Inga Hyldgaard, Gammel Vennebjerg 20. Ellen Hyldgaard, Gammel Vennebjerg 21. Birthe Jørgensen, Fruemøllevej 22. Ella Borritsholt, Grønne Klitvej 23. Ritta Vestergaard, Skallerupvej 24. Inger Pedersen, Vennebjerg


Fjerde række forfra fra venstre. 25. Ole Michaelsen, Vennebjergvej 26. Ejvind Jensen, Klangshøjvej 27. Knud Erik Nielsen, Låge 28. Jens Jørgen Jørgensen, Lønstrupvej 29. Karl Chr. Michaelsen, Vennebjergvej 30. Svend Ole Jørgensen, Fruemøllevej 31. Egon Jørgensen, Lønstrupvej 32. Poul Møller Jensen, Vennebjerg 33. Anker Borritsholt, Grønne Klitvej 34. Lærer Kristensen, Vennebjerg skole


Femte række bagest fra venstre. 35. Læreinde Fru Dyrby 36. Villy Larsen 37. ????????????????????? 38. Erling Sten 39. Poul Thomsen 40. Henning Pedersen 41. ?????????????????????????? 42. Jens Hyldgaard 43. Erik Thomsen 44. Ejvind Nielsen

Vennebjerg skole ca 1950 lille klasse

ca. 1950 Vennebjerg skole, lille klasse. Originalt fotografi til kopi efterlyses. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Erik Larsen, Lønstrupvej bag Keld post, Helga og Peter Larsen
 2. Åge Mouritsen, Nydal, Frode og Dagny Mouritsen
 3. Svend Åge Jensen, smeden i Vennebjerg, Lars og Lis Jensen
 4. Torben Mortensen, hans hjem var nabo til Thorkild Sørensen
 5. Knud Nielsen, Vennebjergvej, Johannes Berg Nielsen
 6. Bøje Larsen, 		, Helga og Peter Larsen, bror til nr. 1
 7. Edvard Højen, Fruemøllevej, Magnus eller Magne Højen
 8. Per Jensen, Vennebjerg, Anna og ”BreAlfred”


Anden række forfra fra venstre.

 9. Birthe Andersen, Tagholm, Bernhard Andersen

10. Connie Pedersen, ???????? Sørensen??????? , 11. Mette Andersen, Tagholm, Bernhard Andersen, søster til nr. 9 12. Grethe Dahl Sørensen, Korsvang, (Calle) Karl og Agnethe Sørensen 13. Margrethe Mygind Kristensen, lærer Kristensens 14. Åge Kristensen, lærer 15. Thurid Ostenfeld Michaelsen, Vennebjergvej, Ebba og Christian Michaelsen 16. Inga Højen, Fruemøllevej, søster til nr.7 17. Elin Mortensen, sted????, søster til nr.4 , Georg 18. Bente Christiansen, Vennebjerg Mølle, Krista og Henry 19. Tove Andreasen, Tagholmvej, Elna og Regnar, Peter Andreasens storesøster

Bagerste række fra venstre. 20. Mogens Toft Hansen, 21. Jens Olesen, Højlund, Edith og Jens Oluf Olesen 22. Kurt Pedersen, Klangshøjvej, Ester og Egon Pedersen 23. Vagn Krogsgård, han bor i dag i hans fødehjem 24. Poul Sørensen, Lønstrupvejen, murer Sørensen ”På landevejen” 25. Poul Gården, søster til nr. 27 26. Jens Steen, Vennebjergvej, 27. Linda Gården, lærerinde, Jelstrup 28. Conny Pedersen, Klangshøjvej, lillesøster til nr. 22

Vennebjerg skole ca 1950 store klasse

ca 1950 Vennebjerg skole store klasse. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Inge Sten, Vennebjergvej østsiden
 2. Erna Nielsen, Vennebjergvej, Johannes Berg Nielsen
 3. Ella Nielsen, Lågevej, Peder Nielsen
 4. Rosa Kristensen, Overklitvej, ”Bøkerkarl”, Karl Kristensen
 5. Jens Sten,Vennebjergvej, bror til nr. 1
 6. Christian Højen ”Kresten”, Grønnklitvej, Magne Højen
 7. Orla Pedersen, Vennebjerg, Regnar Pedersen, lillebil

Anden række forfra fra venstre.

 8. Hanne Mygind Kristensen, lærerens datter, Ulla ogAage
 9. Dagmar Sten, Vennebjergvej, søster til nr. 1

10. Eva Bæk, Grønneklitvej øst før kirken 11. Bodil Lophave, Lophavevej, Karla og Oskar 12. Johanne Isaksen, Lønstrupvej, Martin og Marie Isaksen,s f gulelænge 13. Sonja Mouritsen, Nydal, Frode og Dagny Mouritsen 14. Lene Mouritsen, Nydal, Frode og Dagny Mouritsen 15. Conni Nielsen, Sandbakkevej, Victor Nielsen 16. Tove Nielsen, Lågevej, Jens Nielsen 17. Kristine Madsen, Østerdal, Agnes og Ole Madsen 18. Bente Michaelsen, Vennebjergvej, Ebba og Christian Michaelsen

Tredje række forfra fra venstre. 19. Aage Kristensen, lærer 20. Lis Jørgensen, Marius og Dagmar Jørgensen, Nejst 21. Inge Pedersen, Vennebjerg, Regnar Pedersen, lillebil, bror nr. 7 22. Birte Jørgensen, Aksel Jørgensen, Vennebjerg 23. Kristian Madsen, Østerdal bror til nr. 17 24. Poul Thomsen, Overklitvej, Mads Christian Thomsen, bror nr. 27 25. Jens Hyldgaard, Sandbakkevej, Erik Hyldgaard 26. Anker Frydkjær Andersen, Klangshøjvej Jens Frydkjær Andersen 27. Erik Thomsen, Overklitvej, bror til nr. 24 28. Henning Pedersen, Klangshøjvej, Kresten Pedersen 29. Linda Gården, Jelstrup, lærerinde


Bagerste række fra venstre. 30. Tage Jensen, Vennebjerg, ”BreAlfred” 31. Tage Østergaard Jensen, Vennebjerg, arbejdsmand, Kresten 32. Ingeman Hansen, Niels Hansen, ca Grønneklitvej 33. Kai Pedersen, Agnes Pedersen, Klangshøjvej 34. Poul Pedersen bror til nr. 28 35. Ib Andersen, fodermester i Stadelgaard????, Charles Andersen 36. Poul Sten, Vennebjergvej 37. Knud Bæk, bror til nr. 10 38. Niels Erik Nørgaard, Lønstrupvej, ”Bakken”, Anders NørgaardVennebjerg skole 1956-57 "4" klasse de ældste

1956-57 Vennebjerg skole, "4" klasse de ældste. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Normann Larsen, Anna Larsen			
 2. Erik Larsen, Peter og Helga Larsen		
 3. Aage Mouritsen, ”Nydal”			
 4. Edvard Højen, Grønne Klitvej			

Anden række forfra fra venstre.

 5. Jens Steen, Vennebjergvej,bror til nr. 12		
 6. Poul Kæjrsgård Christensen, Skallerupvej	
 7. Bøje Larsen, Peter og Helga Larsen		
 8. Søren Færch, ”Overklit”, Overklitvej		

Tredje række forfra fra venstre.

 9. Elin Mortensen, Skallerupvej			

10. Karen Lophaven, Lophavevej 11. Tove Andreasen, ”Boller”, Tagholmvej 12. Birte Steen, Vennebjergvej 13. Bente Christiansen, Vennebjerg mølle 14. Rita Nielsen, Lågevej, 15. Frk. Madsen

Bagerste række fra venstre. 16. Thurid Ostenfeldt Michaelsen ”Tut”, Vennebjergvej 17. Birte Jacobsen, ”kirkestien”, Grønne Klitvej 18. Inga Højen, , søster til nr. 4


Nr. 16, 17 og 18 slutter skolen marts 1957. 3 andre elever slutter skolen august 1956 bla. Birte Andersen.

Ikke med på fotografiet: Birte Andersen,”Tagholm”, Tagholmvej Conny Mortensen, fraflyttet Ejvind Borrisholt, fraflyttet 1954


Vennebjerg skole 1959-60 1. og 2. klasse

1959-1960 Vennebjerg skole. 1. og 2. klasse. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Ole Verner Pedersen, Gammel Vennebjerg
 2. Christian Lykkegaard Pedersen, Møjenvej
 3. Arne Nielsen, Vennebjergvej
 4. Jens Jørgen Mikkelsen, Løkkegårdsvej 
 5. Carsten Andreasen, ”Boller” Tagholmvej
 6. Knud Børge Villadsen, Fodermesterfamilie på Overklit


Midterste række fra venstre.

 7. Aage Kristensen, Vennebjerg skole
 8. Inge Marie Pedersen, Møjenvej
 9. Bente Nørgård, Løkkegårdsvej 

10. Alice Nielsen, Grønne Klitvej 11. Anni Falck Sørensen, Løkkegårdsvej 12. Birthe Knudsen, Vennebjerg by 13. Mona Sørensen”Mie”, Lille Villerup 14. Jytte Nielsen, Vennebjerg mejeri 15. Anne Lise Sørensen, Lønstrupvej ved Klangshøjvej

Bageste række fra venstre. 16. Leif Biegel, ved Villerup 17. Ole Vittrup, Skallerup brugs 18. Ole Toft Jensen, Skallerupvej X Grønneklitvej 19. Tage Jakobsen, Overklitvej 20. Poul Erik Buus Jørgensen, Møllebakkevej 21. Svenning Christensen, Øster Dahl 22. Anne Marie Jacobsen, Vennebjerg by 23. Fru Ladegård, Klangshøjvej

Vennebjerg skole 1959-60 3. og 4. klasse

1959-60 Vennebjerg skole 3. og 4. klasse. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Lis Iversen, Grønneklitvej 
 2. Karin Christiansen, 
 3. Annette Christensen, Lønstrupvej 
 4. Elin Pedersen, Lågevej 
 5. Ellen Jørgensen,Fruemøllevej 
 6. Flemming Jensen, Lyngbakkevej 


Midterste række fra venstre.

 7. Margit Knudsen, Vennebjerg by 
 8. Jørgen Kristensen, Vennebjerg by 
 9. Henry Mikkelsen, Løkkegårdsvej 

10. Thorkild Falck Sørensen, Løkkegårdsvej 11. Peter Biegel, Fruemøllevej 58 12. Britta Andreasen, Tagholmvej 13. Fru Ladegaard, Klangshøjvej

Bagest 14. Lærer Kristensen


Vennebjerg skole 1959-60 5. 6. og 7. klasse

1959-60 Vennebjerg skole 5. 6. og 7. klasse. Privat arkiv.

Forreste række fra venstre.

 1. Karl Johan Villadsen, Overklit, fodermester
 2. Niels Johst, Lønstrupvej, Løkkegård, Lygtegaard		
 3. Poul Johst, Lønstrupvej, Løkkegård, Lygtegaard		
 4. Mango Østergård, Vennebjergvej, øst for Korsvang
 5. Gert Larsen, Lønstrupvej, Lønstrupvej 280a
 6. Preben Jensen , Lyngbakkevej


Anden række forfra fra venstre.

 7. Tove Løkkegård Pedersen, Møjenvej
 8. Inger Nielsen, Vennebjergvej, 
 9. Birgit Simonsen, Vennebjergvej, Stadegård

10. Hanne Jakobsen, Overklitvej, Hvidevold 11. Inga Sørensen, Lønstrupvej, lige før Klangshøjvej 12. Kirsten Kjærsgård, Skallerupvej, Skallerupvej 664 13. Tove Jensen, Lyngbakkevej 14. Gitte Ladegaard, Lærerindens datter 15. Lene Jensen, Vennebjerg by

Tredje række forfra fra venstre. 16. Mogens Hyldgård, overfor Vennebjerg skole 17. Kresten Jørgensen, Fruemøllevej 35, Vestermarken 18. Finn Svendsen, Fruemøllevej 1 19. Bent Jakobsen, Vennebjerg by 20. Svend Erik Mikkelsen, Løkkegårdsvej 21. Peter Andreasen, Tagholmvej 22. Hans Jørgen Nielsen, Vennebjerg mejeri 23. Ole Færch, Overklit 24. Svend Ole Nielsen, Vester Dahl 25. Mogens Højen, Grønneklitvej 26. Fru Ladegaard

Bagerst. 27. Lærer Aage Kristensen


Fraværende Lars Kjeld Andersen,