Thomas Riise Segelcke (1831-1902)

Fra wikivendsyssel
Person oplysninger
Navn Thomas Riise Segelcke
Født: 1831
Død: 1902
Far: Proprietær Eiler Hagerup

Bornemann Segelcke

Mor: Ane Kirstine f. Bønnelyche

Thomas Riise Segelcke blev født 2.maj 1831 på Kjærsgård i Tornby sogn, der var ejet af hans forældre.[1]

I en alder af 11 år startede han på Århus Realskole. Senere tog han til København for at læse på Polyteknisk Læreanstalt, og fik eksamen i anvendt naturvidenskab.

I en række år læste han i udlandet, bl.a. i Tyskland og England. På trods af at han i udlandet fik tilbudt flere stillinger, valgte han at vende tilbage til Danmark.

Han begyndte at forske i mejeribrugets fremstilling af smør og ost, og han indså hurtigt, at der manglede en rationel mejeriteknik i fremstillingen. Det lykkedes ham at skabe en langt bedre produktionsform i mejerierne, som var med til at sikre en højere kvalitet.

Dansk landbrug stillede sig dog tvivlende overfor hans resultat og dets anvendelighed. Men ejerne af herregårdsmejerierne så mulighederne i hans produktionsform. Resultatet var en stor succes, specielt indenfor smørproduktionen.

T. R. Segelcke opfordrede bønderne til at gå i lære hos herregårdsmejerierne. En opfordring, som specielt kvinder fra de mindre landbrug og godsejersønner tog op. Efterhånden kom landmandssønnerne også med. Op mod 1000 elever blev således uddannet i T. R. Segelckes metode. I udlandet repræsenterede han ved flere lejligheder dansk landbrug og høstede stor anerkendelse for sit arbejde.

En af mindestenene i Sct. Knuds kilde i Hjørring, er rejst til ære for Thomas Riise Segelcke.