Teaterbazar, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Version fra 8. jan 2020, 15:00 af Lonevenderby (diskussion | bidrag) Lonevenderby (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Teaterbazaren i 1914, hvor temaet var Japan. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring

Hjørrings revyhistorie har mange ansigter. Et af dem er teaterbazarerne, der blev afholdt på Hotel du Nord helt tilbage til midten af 1800-tallet. Teaterbazarerne havde til formål at samle penge ind til byens teater og undertiden også til andre velgørende formål.

I bazarens blæksprutte fra 1906 kan man eksempelvis læse følgende: ”Udi det Herrens aar 1905, Sankt Mathæi Dag, havde Hs. Maj. Kong Sophus den 1ste samlet alle sine Rigsraader for med dennem at raadslaa om, hvorlunde man bedst kunde raade Bod paa den svare Nød og Elende, By-en efterhaands var kommen i ved Mangelen paa et ordentligt Skuespilhus.” Længere fremme kan man læse svaret: ”Ved at afholde en saakaldet ”Bazar” – en saadan er et Slags Marked, hvor enfoldige og godtroende Mennesker snydes og bedrages for deres surt erhvervede Penge”. Hver bazar havde sit eget tema og dette år var ingen undtagelse, idet Hotel du Nord blev omdannet til det gamle Ægypten.

I 1907 var det lykkedes Hjørring Håndværker- og Borgerforening at samle penge nok ind til åbningen af et nyt teater. Det var selvsagt ikke bazarerne alene, der drev værket, men overskuddet herfra udgjorde et bidrag.

Jødekvartetten anno 1903. Fotograf Kirstine Lund. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring

Bazarerne fortsatte også efter indvielsen af den nye teaterbygning og i 1914 var Hjørring i japansk sindelag og teatret fremstod som japansk gadeparti med løvhytter, thehuse og ikke mindst ”opvartning af skønne geishaer”. Prikken over i’et var revyforestillingen ”Den gule Fa’r”. Den officielle titel på japanerbazaren var ”Den opgaaende Sol” og i dette års blæksprutte kunne man læse, at: ”En Publikum’er i Teatret i Aftes mente at se en opgaaende Sol nede foran Scenen, men ved nærmere Undersøgelse viste det sig blot at være Pianisten, Dyrlæge Thomsens skallede Isse”.


Blandt de optrædende på teaterbazarerne var ”jødekvartetten” et tilbagevendende element, hvor medlemmer af Hjørring Håndværker- og Borgerforening optrådte i spøjse forklædninger. Kendingsmelodien var efter sigende ”Wir kommen jetzt von Balla,” der blev fremført med dertilhørende instrumenter.

Kvartetten indtog de skrå brædder fra slutningen af 1800-tallet og frem til slutningen af trediverne. Dog blev medlemmerne udskiftet undervejs og der skal gennem tiden have eksisteret tre forskellige jødekvartetter. Af gruppens prominente folk kan nævnes bykongen Sophus Thomsen, hotelejer H. Klasen og glarmester Gustav Spindler.

Kilder:

1. Hjørring historie nr. 33, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum