Skallerup Telefonselskab i Sønderlev

Fra wikivendsyssel
Version fra 7. sep 2015, 08:30 af Jesper Helbo (diskussion | bidrag) Jesper Helbo (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)

ET selskab, et apparat.

1905 d. 17. juli underskriver Niels Chr. Thirup, som formand for Skallerup Telefonselskab, kontrakt med Telegrafvæsnet. Der anlægges en dobbelt telefonledning mellem en station i Indkøbsforeningens lokale og Centralstationen i Lønstrup. 143 kr. betales forud hver år 1. Januar. Der er fri samtaleudveksling inden for Lønstrups fri samtaleområde. Telefonapparatet kan benyttes af andre, men gebyrer vil blive opkrævet hos kasseren Søren Pilgaard.

Fra Indkjøbsforeningen Skallerups mødeprotokol:

1905 27. februar afholdes generalforsamling i forsamlingshuset og under punkt 5 ”Det bestemtes at afholde en Generalforsamling om fjorten dage og at indlægge Telefon i Indkjøbsforeningen”.

1905 21. marts afholder Indkjøbsforeningen extra ordinær generalforsamling. Under punkt 3 ”Det tillodes et privatsselskab at indlægge telefonen i Indkjøbsforeningens Lokaler”. I bestyrelsen sidder Niels Chr. Thirup og Søren Pilgaard.

1907 den 29. januar afholder bestyrelsen møde bl.a. følgende forhandles: "1. Det vedtoges at Brugsforeningen indmeldes som fast Abonnent i Telefonen for Aaret 1907 for en Betaling af 30 kr.

1909 den 9. marts afholder Skallerup Brugsforening Generalforsamling i Nørum Forsamlingshus. ”4. Det vedtoges at overtage Skallerup Telefonselskabs Telefon i Forening med Mejeriet Viktoria saafremt Mejeriets Interessenter er enig deri. Medlemmerne har da Ret til at telefonere gratis”.

1912 den 19. februar afholdtes Bestyrelsesmøde: 2. ”om Brugsforeningen skal beholde Telefonen, hvis Mejeriet ikke vil tage Halvparten”.

1912 den 8. marts afholdtes Generalforsamling i Forsamlingshuset i Nørum hvor følgende forhandledes: 2. ”det vedtoges at beholde Telefonen selv om Mejeriet udmelder sig”.

1914 den 10. februar afholdtes bestyrelsesmøde i Brugsforeningen hvor følgende forhandledes: 1. ”Det vedtoges at indsende Andragende til Bestyrelsen for Mejeriet Victoria og bede om at der bliver ydet Tilskud til Telefonen i Betragtning af, at Mejeriet afbenytter den i saa stor en Maalestok”.

1917 den 17. april afholdtes Generalforsamling hvor følgende forhandledes: ”2. Bestyrelsen foreslog, at Generalforsamlingen giver Bestyrelsen bemyndigelse til til at faa Jydsk Telefon indlagt i stedet for Statstelefonen.” Forslaget forkastedes. ”3. Det vedtoges at give Bestyrelsen Tilladelse til at indlægge jydsk Telefon i Brugsf.

1917 den 17. juli afholdtes Bestyrelsesmøde hvor følgende forhandledes: ”5. Der forhandledes om indlæggelse af jydsk Telefon i Brugsf. Spørgsmålet udsattes.

1919 den 7. feb. Afh. Bestyrelsesmøde hvor følgende forhandledes: ”3. Der forhandledes om Indlæggelse af jydsk Telefon i Brugsf. Ved afstemning stemte kun 2 for, og Spørgsmålet er dermed faldet.

1919 den 14. marts afholdtes generalforsamling i forsamlingshuset hvor følgende forhandledes: ”4. Under eventuelt blev der fra Generalforsamlingen stillet Forslag om at Jydsk Telefon skulle indlægges i Brugsf. dette vedtoges.

1920 den 8. juli afholdtes Bestyrelsesmøde hvor følgende forhandledes: ”1. I Anledning af at Taksterne for Statstelefonen skal forhøjes fra 158 kr. til 178 kr. aarligt fra 10. juli forhandledes om dette Spørgsmål. Det vedtoges at at beholde Statdtlf. Foreløbelig.

1923 den 23. januar afholdtes Bestyrelsesmøde hvor følgende forhandledes: ”2. Statstelefonen er af brugsforeningen opsagt til 1. april 1923, den er nemlig fra 1. jan 1923 overgaaet til Jydsk Telefon a/s. Der forhandledes om dette, og man vedtog at søge ved en henvendelse, ved hjælp af Abonnementsforeningen for Centralen i Skallerup, til Jydsk Telefon a/s for at faa selskabet til at føre Telefonledningen til Lønstrup, til Skallerup Central saaledes at der bliver direkte Forbindelsse mellem de to Centraler.”


Læs om Skallerup Telefoncentral, tryk her.


Tilbage til Skallerup Telefoncentral, tryk her.


Tilbage til Skallerup Brugsforening, tryk her.