Redningshuset i Løkken

Fra wikivendsyssel
Billedet er taget i 1991. Fotograf: ukendt. Foto: Hjørring Kommunearkiv, Løkken-Vrå Kommune, kommunens ejendomme og udstykninger, Ndr. Strandvej

Historien om redningshuset i Løkken starter i 1852, hvor det danske redningsvæsen blev oprettet. Sammen med Skagen, Kandestederne og Sønder Lyngvig var Løkken blandt de første til at få en redningsstation. Det første redningshus i Løkken lå på Sdr. Strandvej og gav ly til områdets redningsbåd. Båden var en simpel robåd, men gennem årene nåede dens modige besætning, der først og fremmest bestod af lokale fiskere, at redde adskillige mennesker fra at lide druknedøden i Vesterhavets ubarmhjertige bølger.

Det nuværende redningshus i klitten på Ndr. Strandvej er opført i 1936, men baggrunden for dets opførelse skal findes 7 år tidligere. D. 9. juni 1929 forliste redningsbåden, der normalt kom strandede og andre nødstedte tilundsætning på havet. Båden kæntrede i en storm på vej mod en fiskerbåd i nød og tre af de 12 redningsfolk mistede livet på den skæbnesvangre dag. Efter ulykkenblev det besluttet at anskaffe en motorredningsbåd, som indtil 1936 blev opbevaret i et skur i klitten, så den tunge båd hurtigt kunne komme i vandet,når der var brug for den. Roredningsbåden som ind imellem stadig blev benyttet,forblev på sin gamle plads på Sdr. Strandvej.

Billedet er sandsynligvis fra et byggesyn i 1976 og viser, hvilken tilstand det tilsandede redningshus var i, da kommunen overtog den. Fotograf: ukendt. Foto: Hjørring Kommunearkiv, Løkken-Vrå Kommune, kommunens ejendomme og udstykninger, Ndr. Strandvej.

Det røde murstenshus med redningsvæsenets vartegn, de korslagte dannebrogsflag, på porten, var indtil 1975 hjemsted for motorredningsbåden MRB18, som nu blev flyttet til Thorup, og Løkken redningsstation blev nedlagt. Farvandsdirektoratet indledte herefter forhandlinger med Løkken-Vrå Kommune om en eventuel overdragelseaf redningshuset. På dette tidspunkt var huset i miserabel stand p.g.a. tilsanding,og forhandlingerne endte med, at kommunen i 1978 vederlagsfrit kunne overtage bygningenunder forudsætning af, at de selv stod for frigravning og istandsættelse. En række deklarationer skulle desuden overholdes. Bygningen måtte blandt andet kun anvendes til offentlige formål og køberen var forpligtet til at overmale flagdekorationen, således at den var helt dækket. Sidstnævnte fik man dog dispensation for i 1979, hvor farvandsdirektoratet gav tilladelse til, at dannebrogsflagene kunne forblive på husets port.

I årene herefter blev den gamle redningsstation indrettet med offentlige toiletter og iskiosk og Løkken Museumsforening fik tilladelse til at benytte noget af bygningen som udstillingslokaler. Løkken Sportsdykkerklub fik hjemme i et lokale på husets loft.

Billedet er sandsynligvis ligeledes fra byggesynet i 1976

I 1988 blev iskiosken flyttet ud på stranden og dykkerklubben fik nu også til huse i underetagen. Museumsforeningen havde i mange år ønsket at opsætte en gammel redningsbåd i huset. Blandt andet havde man planer om at udstillemotorredningsbåden MRB18, når den blev udrangeret. Planerne om at udstille MRB18 blev dog aldrig realiseret; til gengæld fik museet råderet over hele redningshuset i 1992. Anledningen var, at museet havde erhvervet kystfiskerbåden Bent II, der nu blev hovedattraktionen i museets nye kystfiskeri udstilling.

Kampen mod sandet, der i 1978 næsten nåede at ødelægge Løkken redningshus var langtfra ovre. Problemerne med tilsanding fortsatte de næste årtier, samtidig med at havet åd mere og mere af kysten, og under stormen Egons hærgen d. 10. januar 2015 kom havet helt tæt på og forårsagede så store skader på den gamle redningsstation, at husets fremtid i skrivende stund stadig er uvis.

Kilde: Historier fra fortid og nutid nr. 1, januar 2015, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum


Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/