Provstegården, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Provstegården, Hjørring

Provstegården i Hjørring er opført 1773-1774 og er Hjørrings ældste hus.

Vendsyssel Historiske Museum overtog Provstegården i 1941. Bygningen mod vest, opført 1773-1774 af byskriver Simon Christian Hjorth blev 1775 solgt til købmand Anders Christensen, og i 1818 købt til præstegård som erstatning for den hidtidige, der da var stærkt forfalden.

Bygningen mod øst er opført før 1761, da den dette år blev skænket til bolig for den residerende kapellan i Hjørring ved gavebrev fra Karen de Hemmer, enke efter Niels Kjær til Kjærsgaard i Tornby Sogn. Ved kapellanembedets nedlæggelse i 1824 blev bygningen inddraget under provstegården og forbundet med denne ved en mellembygning. I en lang årrække fungerede bygningen dog som leje- og forpagterbolig, indtil den i slutningen af 1800-tallet blev inddraget direkte under Provstegårdens boligareal.