Nørregade 21, Hjørring

Fra wikivendsyssel

Nørregade 21 er en stor, 2½ etages hjørneejendom med helvalmet tag. Bygningen er med sin størrelse og sit velproportionerede udseende af stor betydning for gadebilledet i Nørregade. Huset har desuden nogle fine bygningsmæssige detaljer, bl.a. er der på overgangen mellem 1. og 2. etage indsat frisestykker med antikt bladornament.

Huset blev opført 1837-1838 for købmand og vicekonsul Lars Schibsbye som beboelsesejendom. Det har været et fornemt hus. Kong Christian 8. overnattede således her i sommeren 1842, da han var på vej hjem fra et besøg i Skagen. Omkring dette tidspunkt blev huset udsat for en ombygning, hvor det blandt andet fik en bred port. Der er sandsynligvis også blevet indrettet butik i den søndre ende af underetagen på dette tidspunkt. I 1860’erne var ejendommen ejet af herredsfogeden for Børglum Herred, Uldall, som også havde kontor i bygningen, men herefter har det igen især været købmænd der har boet i og anvendt den store ejendom. De væsentligste ændringer ved bygningen blev foretaget kort før 1900 af den daværende ejer købmand Marius Hadersen. Han lukkede den brede port, og den nuværende butiksindretning af underetagen stammer også fra hans tid.

I mange år var der kolonial- og/eller materialhandel i den søndre ende af underetagen. I dag bliver disse lokaler stadig anvendt til erhvervsmæssige formål ligesom lokalerne i den nordre ende af underetagen, dog er der ikke længere tale om egentlige butikker. Den rummelige overetage har altid i bygningens næsten 170 årige historie været anvendt til beboelse. De lokaler, som oprindeligt blev beboet af én familie, rummer dog i dag flere lejligheder.

Kilde:

1. Hjørring historie nr. 25, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum