Mosbjerg Landbrugsmuseum

Fra wikivendsyssel
Bjørnager

Mosbjerg Landbrugsmuseum, som er en del af Vendsyssel Historiske Museum omfatter to statsejede landbrugsejendomme, Bjørnager og Højen, som ligger i et smukt og storslået landskab med høje bakker og dybe slugter.


Højen

Ved gården Højen er etableret en informationsudstilling, der fortæller om landskabets geologiske tilblivelse, om dets udvikling og de natur- og kulturhistoriske iagttagelsesmuligheder, det rummer i dag. Højens lade er istandsat som ét stort lokale, der anvendes som aktivitet- og møderum. Laden er åben hver dag kl. 10-17 og er til fri afbenyttelse af publikum, når den ikke er i brug til ovennævnte formål.


Husmandsstedet fra Refsnæs

Husmandsstedet, en landbrugsejendom fra Refnæs ved Vrå, er opført 1899 af tømrer Jens Anton Hansen, oprindeligt med et trefags værksted mellem stald og beboelse. Værkstedet mistede i 1912 det ene fag til fordel for en ekstra hestebås, idet Jens Anton Hansen indskrænkede sin håndværksvirksomhed og udvidede landbrugsdriften.

Husmandsstedet blev nedrevet i 1977 og i 1982 rekonstrueret af museet på ejendommen Højen ved Mosbjerg, hvor det i dag drives som et "arbejdende" frilandsmuseum med marker og husdyr som i tiden omkring 1915. Husmandsstedets landbrug på 5 tønder land bliver drevet med redskaber og efter metoder fra samme periode.


I stald og lade på gården Bjørnager er indrettet en landbrugsudstilling med redskaber fra ca. 1880 til ca. 1950 - fra før traktor og elforsyning. På tekst- og billedplancher fortælles om landbrugsmaskinernes tilbliven, udvikling og brug.