Markedsgade, Hjørring

Fra wikivendsyssel
  • Fra omkr. 1860 afholdtes markeder (heste- og kvægmarkeder) i Hjørring umiddelbart øst for byen, der hvor Bispensgade munder ind i Østergade. Da denne plads blev for lille, købte kommunen i 1892 et areal beliggende lidt længere mod nordvest. Den nye markedsplads afgrænsedes mod nord af Klokagervej, mod syd af Pollene nuværende Overgade, mod øst af Tørholmsvej og mod vest af Kolsmissegade nuværende Danmarksgade. På den nye plads blev der afholdt såvel markeder som dyrskuer, men også denne plads blev for lille, og i 1898 anlagdes en ny stor plads øst for Tørholmsvej.
  • Fra omkring århundredskiftet begyndte man, udover de store heste- og kvægmarkeder, at afholde ugentlige eksportmarkeder. Dette foregik på et område beliggende syd for Østergade og den egentlige markedsplads.
  • Den oprindelige Markedsgade gik mellem Østergade i syd og Klokagervej i nord, på det areal der i perioden 1892-1898 udgjorde Hjørrings markedsplads. Fra Østergade gik den mod nordøst af den nuværende Langelandsgade, krydsede nuværende Overgade, og fortsatte hen over den sydlige ende af den nuværende Polden, og videre ad nuværende Fynsgade og Tåsingegade for at udmunde i nuværende og daværende Klokagervej.
  • Da markedspladsen i 1898 blev flyttet til området ved Femhøje, øst for Tørholmsvej, opstod der efterhånden bebyggelse på den gamle markedsplads, og der blev anlagt nye gader. Jyllandsgade gik fra Kolsmissegade (nuværende Danmarksgade), markedspladsens afgrænsning mod vest, til Tørholmsvej mod øst.
  • Jyllandsgade fik sit navn inden 1924, der blev bestilt gadeskilte med navnet Jyllandsgade i slutningen af 1924. Den del af Markedsgade som gik fra Overgade til Klokagervej, og som efterhånden var blevet bebygget, ændrede i 1924 navn til Fyensgade. Herefter gik Markedsgade fra Østergade til Overgade, ad nuværende Langelandsgade, og fortsatte mod øst til Tørholmsvej ad nuværende Polden.