Kommunesammenlægningen i Sindal 1966

Fra wikivendsyssel
Version fra 14. apr 2021, 13:48 af Jesper Helbo (diskussion | bidrag) Jesper Helbo (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Kort over den nye Sindal Kommune

1. april 1970 er i kommunalhistorisk sammenhæng en skelsættende dato, da Danmark på denne dag blev næsten 1000 kommuner fattigere. Kommunalreformen medførte, at 1388 kommuner blev reduceret til 275. Bevæggrunden bag reformen var, at den kommunale struktur ikke længere matchede de krav, der blev stillet til kommunerne. Allerede i 1959 indledte Kommunallovskommissionen det arbejde, der skulle ende med et helt nyt kommunalt landkort, og i perioden 1959-1969 valgte nogle hundrede kommuner frivilligt at blive sammenlagt. En af disse var den nye Sindal Kommune, der blev dannet i 1966.


De første spæde skridt mod kommunesammenlægningen i Sindal blev taget i 1965 i kølvandet på rapporten Udkast til en kommunesammenlægning i Hjørring Amt, der blev udarbejdet af Hjørring Amt og Kommunallovskommissionen i 1964. Heri blev en sammenlægning af Astrup, Sindal, Hørmested og Tolne sognekommuner anbefalet. På rapportens s. 86 står der bl.a., at: ”En sammenlægning vil give tilstrækkeligt befolkningsunderlag til, at der rationelt kan tilvejebringes en kommende teknisk forvaltning til administration af vejvæsen, landsbyggelov, byplanlægning m.v.” [1] Her aner man nogle af de førnævnte samfundskrav, som de gamle sognekommuner havde vanskeligt ved at opfylde. Ud over det tekniske område, var skoleområdet i kraft af en ny skolelov fra 1958 et område, der fordelagtigjorde større kommunale enheder.[2]


Efter at have læst rapportens anbefalinger indledte de fire sognekommuner et samarbejde og i løbet af ganske kort tid meldte Mosbjerg og Ugilt sognekommuner sig ligeledes på banen med et ønske om at deltage i en fremtidig kommunesammenlægning. De 6 sognerådsformænd udarbejdede en overenskomst for vilkårene for sammenlægningen, som de underskrev d. 13. november 1965, men før Hjørring Amt havde færdigbehandlet sagen, meddelte sognerådet i Lendum imidlertid, at også deres kommune ønskede at blive en del af sammenlægningen. En ny overenskomst blev udarbejdet og afsendt og d. 10. februar 1966 godkendte indenrigsministeriet kommunesammenlægningen, som trådte i kraft d. 1. april 1966. [3]


Kommunesammenlægningen i Sindal foregik temmelig gnidningsfrit og da Hjørring Amtsråd på et møde d. 10. december 1965 godkendte beslutningen om at optage Lendum Sognekommune i fællesskabet, blev storkommunen ifølge Vendsyssel Tidende beskrevet som: ”et familieanliggende blandt kommuner, som har det rart sammen.” Selvom der således var fred og fordragelighed imellem sognekommunerne, skinner det dog i samme artikel tydeligt igennem, at den frivillige kommunesammenlægning mest af alt fandt sted, fordi sognerådsformændene var klar over, at en kommunalreform, der ville tvinge kommunerne til at finde sammen i større enheder, stod for døren. Derfor foretrak de at gennemføre en frivillig sammenlægning, hvor de selv havde indflydelse på, hvem der måtte være med. Blandt andet skulle sognerådsformand i Sindal, Oluf Pedersen, på det samme møde have udtalt følgende: ”- Hvis sammenlægningen var sket ved lov,kunne man risikere at komme i stue med folk, man ikke brød sig om at være sammen med. Det sker ikke, naar alt ordnes frivilligt.[4]


Samtidig med at lokalpolitikerne i det store og hele var tilfredse med beslutningen om en sammenlægning af de syv sogne, fik den en blandet modtagelse i befolkningen. Specielt i de østligste områder af Tolne og Lendum sognekommuner mente flere, at politikerne burde have adspurgt borgerne, inden de indgik en aftale. Chr. Nørgaard fra Tolne satte i et læserbrev i Vendsyssel Tidende i november 1965 ord på frustrationen blandt borgerne således: ”Det er ligesom de ledende inden for alle samfundsklasser er blevet grebet af en slags storhedsvanvid, intet kan blive stort nok (…)Jeg læste referatet fra sogneraadenes møde angaaende sammenlægning af Sindal, Astrup, Ugilt, Hørmested, Mosbjerg og Tolne kommuner, at 80 pct. af samtlige medlemmer gik ind for tanken, og saa kan man vel gaa ud fra, at det gaar igennem, og at de ikkebehøver at spørge skatteyderne”[5]


Trods skepsis fra kommunens yderområder udviklede den nye Sindal Kommune sig til at være velfungerende med en sund økonomi. Sindal Kommune fungerede som administrativ enhed indtil den næste strukturreform, der gennemførtes ved årsskiftet 2006/07 og hvor Sindal blev en del af den nye Hjørring Kommune.

Kilder

  1. Hjørring Kommunearkiv, A4006 lb. nr. 6 u. sags nr. Udkast til en kommunesammenlægning i Hjørring Amt,udarbejdet af tjenestemænd ved Hjørring Amt i samarbejde med kommunallovskommissionens sekretariat, 1964, s. 86.
  2. Bekendtgørelseaf lov om Folkeskolen , 18. juni 1958.
  3. Hjørring Kommunearkiv, j. nr. 702/2010.
  4. Hjørring amtsråd godkender at ”De seks”bliver ”De syv”. I: Vendsyssel Tidende d. 11-12-1965.
  5. Kommunesammenlægning. I: vendsyssel Tidende d. 02-11-1965.


Historier fra fortid og nutid nr. 19, december 2016, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum


Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/