Klokagervej, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Udklip fra kort fra 1899
  • Navnet.

Klokagervej stammer fra "Klokagerne" - et markområde beliggende øst for Sct. Olai kirke. Området er angivet på en plan over Hjørring fra 1825. Der er her angivet to agre, som afgrænses af nuværende Klokagervej mod syd, nuværende Tørholmsvej mod øst, og nuværende Møllevej mod nord. Oprindeligt betyder navnet antageligt "Klokkerens agre". På 1825-planen er "Degnens Toft" da også beliggende op mod "Klokagerne".

  • Frem til 1924

Indtil 1924 gik Klokagervej fra Skagensvej, det nuværende Nørretorv, fulgte nuværende Smutten og et stykke af nuværende Nørrebro til Blåsigvej, og gik videre i sydøstlig retning ad nuværende Nørrebro og Vendelbogade til den nordlige ende af Bryggergade, nu Vendelbogade. Herfra mod øst til Tørholmsvej hvor den udmundede.

  • 1924

Den del af Klokagervej der gik fra Skagensvej (Nørretorv) til Blaasigvej blev lagt til Blaasigvej, hvorefter denne vej gik hele vejen igennem - fra Skagensvej i vest til Tørholmsvej i øst. Samtidig blev det vejstykke der gik fra "Blaasigvej mod nord til Møllevej og videre" (nuværende Hans Chr. Høyrupsvej), og som hidtil havde været uden navn, lagt til Klokagervej. Herefter strakte Klokagervej sig fra nuværende Højvangen i nord til Bryggergade, nu Vendelbogade i sydvestlig retning, og videre mod øst til Tørholmsvej.

  • 1940

Fra omkring 1940 begyndte Klokagervej at "skrumpe ind". Klokagervej blev næsten halveret, idet strækningen fra den nordlige ende af Bryggergade til Tørholmsvej blev gjort til en selvstændig gade med navnet Vendelbogade. Den resterende del, strækningen fra Bryggergade til Højvangen, som fik navn ved samme lejlighed, vedblev at hedde Klokagervej

  • 1961-63

Med Hirtshalsvejens forlængelse mod syd over Skagensvej og Strømgades forlængelse mod nord til Sct. Olai Stræde blev der skabt en direkte vej fra Hirtshalsvej til bymidten, og dette medførte en del vejnavneændringer i området. Den nye vejstrækning fra Skagensvej til Sct. Olai Stræde/Kløvermarksvej fik navnet Nørrebro, mens den nye strækning fra Sct. Olai Strædej/Kløvermarksvej til Stokbrogade som nævnt kom til at hedde Strømgade. Klokagervej var nu skåret over på midten, og man planlagde fra kommunens side at lægge strækningen Nørrebro - Bryggergade til Vendelbogade, hvorefter Klokagervej kun strakte sig fra Højvangen til Blåsigvej/Nørrebro.

Beboerne på Klokagervej (strækningen Nørrebro-Bryggergade) protesterede, de ville beholde det gamle vejnavn, og foreslog i stedet at give den nordlige del af Klokagervej, strækningen Højvangen-Blåsigvej/Nørrebro, nyt navn. Byrådet hørte efter, og i 1963 navngav man strækningen fra Højvangen til Blåsigvej/Nørrebro Hans Chr. Høyrupsvej, mens den resterende del af den gamle Klokagervej - strækningen fra Kløvermarksvej til Bryggergade - fik lov at beholde sit navn.

  • 1972

Klokagervej blev udvidet til igen at omfatte strækningen Bryggergade-Tørholmsvej. Vendelbogade udgik som gadenavn, til gengæld kom parkeringspladsen på stedet til at hedde Vendelbopladsen.

  • Efter 1972

Er der kommet en senere vejændring, hvor den vestlige del af Klokagervej og den nordlige del af Bryggergade blev lagt sammen til én gade, og ført videre, via en ny vejstrækning, umiddelbart syd for og parallelt med Mellemgade, samt ad den hidtidige Jyllandsgade. Det nye gadeforløb, som altså gik fra Nørrebro i nord-vest til Tørholmsvej i syd-øst, kom til at hedde Vendelbogade. Klokagervej strakte sig nu fra Bryggergade i vest til Tørholmsvej i øst.