Kløvermarksvej, Hjørring

Fra wikivendsyssel

Kløvermarksvej.

Vejen blev anlagt i 1896 af Købmand H. C. Høyrup, som på dette tidspunkt og de følgende 10 år opførte bygninger på et hidtil ubebygget areal, beliggende på dette sted, øst for Klonhøjvej - i dag hjørnet mellem Nørrebro og Kløvermarksvej. Hvad vejen dengang kaldtes vides ikke, men senere fik den navnet Høyrupsmindevej. I 1940-41 fik vejen officielt navnet Kløvermarksvej.