Kirsten Marie Christensen (1860-1935)

Fra wikivendsyssel
Person oplysninger
Foto: Det Kongelige Bibliotek
Navn Kirsten Marie Christensen
Født: 1860
Død: 1935
Uddannelse: Lærerindeeksamen fra Kvindeseminariet

i Horsens i 1882

Erhverv: Lærerinde i Nordby 1883-88,

Lyngså 1888-1902,

Bagterp 1902-1925.

Politiske hverv Medlem af værgerådet for Sct. Hans

Sct.Olai sogn 1905-1922

Medlem af Hjælpekassen for Sct. Hans

Sct. Olai sogn 1908-1918

Medlem af Landstinget 1918-1932

Medlem af Skolekommissionen af 1919

Medlem af Overværgerådet 1922-1935

Far: Mads Christian Christensen (1827-1904)
Mor: Karen Jensen (1833-1879)

I 1915 fik både kvinder og tjenestefolk adgang til at stemme og blive valgt til Rigsdagen og andelen af stemmeberettigede steg fra 14-41 % af befolkningen.

Ved det næstkommende valg i 1918 var Marie Christensen fra Hjørring en af de 9 kvinder, for hvem det lykkedes at blive valgt til Landstinget. Marie Christensen, som var født i Paabøl i 1860, flyttede til Hjørring i 1902, hvor hun virkede som lærerinde i Bagterp. På dette tidspunkt var politisk aktive kvinder noget af et særsyn, men Marie Christensen trodsede tidens normer og i 1905 blev hun valgt som medlem af værgerådet i Sct. Hans – Sct. Olai Sogn og i 1908 fik hun også plads i sognets hjælpekasse. En af årsagerne til, at man hurtigt accepterede hende trods det, at hun var kvinde, er sandsynligvis, at hendes bror var den prominente venstre politiker J. C. Christensen, der senere blandt andet blev kirke- og undervisningsminister.


Allerede i 1908 havde kvinder fået adgang til at stemme og stille op til de kommunale valg og af valgprotokollen fra Sct. Hans – Sct. Olai Sognekommune fremgår det, at Marie Christensen stillede op til sognerådsvalget i 1913, hvor hun dog ikke blev valgt. Hun var desuden aktiv indenfor Dansk Kvindesamfund, hvor hun var medlem af Hjørringkredsen i perioden 1910-1917.

Udsnit af protokol for valg til valgmænd i Hjørrings 3. kreds, hvor Marie Christensen figurerede som nr. 4. på venstres liste. Lidt længere nede som nr. 8 på listen ses endnu en kvinde, nemlig Helga Schewing, der blandt andet var formand for Dansk Kvindesamfund i Hjørring fra 1903. Landstingsvalgene var indirekte, så først efter at valgmændene var blevet valgt, skulle disse udvælge de endelige landstingsmedlemmer.

I Nordjysk Dagblad fra 1918 fortæller Marie Christensen, at hun får 10 kr. om dagen i diæt for arbejdet i Rigsdagen, hvilket for mange var en ”svimlende Sum” og til spørgsmålet om, hvorvidt der også ville komme en dag, hvor kvinderne ikke bare blev valgt ind i Rigsdagen, men også ville komme op på ministertaburetten, svarer hun: ” Naah, naah, naah, lad os nu tage lidt langsomt paa det.” I det hele taget gik Marie Christensen til hvervet som blandt de første kvindelige landstingsmedlemmer med en vis beskedenhed; fx skulle hun have udtalt, at kvindernes første opgave var: ”At bane Vejen for dem, der kommer efter os (…)Som Følge af denne min Opfattelse har jeg altid holdt mig noget tilbage og aldrig taget Ordet, uden at jeg syntes, jeg havde noget særligt paa Hjertet, eller naar jeg af mit Parti valgtes til Ordfører''

Marie Christensen sad i Landstinget indtil 1932 og hun gjorde sig først og fremmest bemærket indenfor områder, der vedrørte børn og skoleforhold. Blandt andet kæmpede hun for at forbedre læreruddannelsen samt oprettelsen af et statstilskud til børnehaver.

Kilder: Hjørring Kommunearkiv: Protokol for valgene af valgmænd i Hjørrings 3. kreds til at deltage i valg til landstingsmænd 1852-1918.

Hjørring Kommunearkiv: Valgprotokol for Sct. Hans - Sct. Olai sognekommune 1897-1950

Andersen, Nina: Kvinder paa Tinge i: Kvinden i Danmark, 1942

Dansk kvindebiografisk leksikon


Historier fra fortid og nutid nr. 5, juni 2015, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum

Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/