Jens Monberg Eriksen (1880-1937)

Fra wikivendsyssel
Jens Monberg Eriksen. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring
Person oplysninger
Navn Jens Monberg Eriksen
Født: 20. Januar 1880 (Horsens)
Død: 24. oktober 1937
Erhverv: Orkesterleder
Ægtefælle: Ane Mette Jensen

Jens Monberg Eriksen var orkesterleder/dirigent i Hjørring gennem en lang årrække. Han blev født den 20. januar 1880 i Horsens i en håndværkerfamilie. Det var også her han fik sin uddannelse som musiker. Inden han kom til Hjørring var han blandt andet koncertmester i forskellige etablissementer i København, blandt andet på Apolloteateret. Monberg kom til Hjørring som musikdirektør i 1919, og han bosatte sig på adressen Børsen 2 sammen med sin hustru Ane Mette Jensen.


Monbergs musikalske repertoire spændte bredt. Han virkede som dirigent ved opførelse af operaarier af Wagner eller ouverturer af Schubert, men han optrådte også med de sidste nye slagere for ungdommen og gammeldags musik for de ældre ved koncerter i Svanelunden og forsamlingshuse. Året efter Monbergs ankomst til Hjørring skrev han en jubilæumsmarch, der var tilegnet Hjørring og Omegns broderlige Skyttelaug i anledning af deres 25 års jubilæum. Ved opførelsen indgik der et skud i indledningen, hvilket ikke er ualmindeligt ved en march. Hustruen Mette Marie Jensen fortalte i 1928 i et interview til Vendsyssel Tidende om en episode, som vidner om Monbergs fantasi og sprudlende humør: ”Det var oppe i Aalbæk. Der var ”koncertbal … Der var rigtig pænt Hus, det var paa Afholdshotellet, og orkesteret var i Gang med første nummer, Marchen ”Cirkusluft”, ... en god March, og der er godt med Tju og Bang og Piskesmæld i den, og et par Revolverskud kommer der til slut. Henne ved Siden sad Jens Morild da også udrustet med de nødvendige Remedier til at frembringe de forskellige lyde med; bl.a. havde han en Hundepistol, der skulle benyttes til Revolverskuddene.Paa én Gang blev der en farlig Ballade nede ved Døren. 4 unge Fiskere var ankommet direkte fra Kroen; de var i høj Stemning og forlangte at komme ind og det uden betaling. Kontrollen søgte jo at få dem væk, men lige med ét vælter de både Kontrollen og hans Bord med alle Pengene og stormer op i Salen midt i ”Cirkusluften”. Her var gode Raad dyre, men i det samme kommer Far til at se hen på Jens Morild og saa raaber han, alt imens han spiller, med sin vældige Røst: Skyd for S….! Og Jens M. var straks med. Han hævede Hundepistolen og lod begge Skud brage hen mod Fredsforstyrrerne. Og saa skulle De have set ”Bælsene”. De kan tro, de kom ud, og det på Ryggen af hinanden, men jeg tror aldrig, der har været en saadan sukces paa Marchen som den Gang. Ih, hvor Folk lo og klappede, og Jens Morild betragtede kærligt sit Vaaben, og han har det da for Resten endnu”.

Monberg skrev desuden Vendelboernes March. Den blev komponeret til det jyske ungskue i Hjørring i 1921. I sommeren 1926 fik Monberg et tilbud fra ”Kilden” i Aalborg om at dirigere et symfoniorkester, og den 3. august holdt Hjørring Håndværker og Borgerforening afskedskoncert med ham. To år senere genoptog Monberg dog hvervet som musikdirektør i Hjørring. Samtidig overtog han Frits Hansens ”Musikforretning”, der lå på Springvandspladsen 6. Jens Monberg Eriksen døde den 24. oktober 1937, og ved begravelsen var der stor deltagelse og et væld af kranse fra orkesterforeninger i både Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg samt det broderlige skyttelaug i Hjørring.


Kilde: Hjørring Historie nr. 36, Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum