Jørgen Jacob Lønborg-Friis (1852-1912)

Fra wikivendsyssel
Person oplysninger
Foto: Historisk Arkiv, Hjørring.
Navn Jørgen Jacob Lønborg-Friis
Født: 1852
Død: 1912
Erhverv: Tandlæge og stifter

af Vendsyssel Historiske Museum

J. J. Lønborg—Friis var født i Nakskov, hvor faderen var lærer ved realskolen. I 1858 blev faderen ansat som præst i Horne-Asdal sogn. Lønborg Friis blev uddannet tandlæge, og besluttede sig for at slå sig ned i Hjørring.

Arkæologi var hans altoverskyggende hobby, og som årene gik fik han opbygget en større privat samling af arkæologiske fund. Da det efterhånden begyndte at knibe med plads til de mange fund, fik han den idé, at egnen og byen skulle have et historisk museum. Idéen faldt i god smag hos mange af byens borgere, bl.a. redaktør Carlsen og Jørgen H. Nielsen.

Museet blev en realitet, og åbnede i 1889. Først havde det til huse i Østergade og senere i kælderen ved Teknisk Skole. Endelig i 1899 fik museet sin endelige placering i Museumsgade.

Lønborg Friis skrev et utal af artikler om arkæologi og historie. Han ledede desuden en række udgravninger i Vendsyssel, og var med til at bevare mange værdifulde genstande, som ellers ville være gået tabt. Lønborg Friis var initiativtager til anlæggelsen af Sct. Knuds Kilde i 1904, og den efterfølgende opstilling af mindesten i Sct. Knuds kilde.