Jørgen Fibiger (1867-1936)

Fra wikivendsyssel
Ingeniør Jørgen Fibiger. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring

Jørgen Fibiger blev cand. polyt. i 1892. Efter endt uddannelse søgte han ind ved Vandbygningsvæsenet som assisterende ingeniør, hvor han blandt andet fik til opgave at føre tilsyn med arbejdet ved den første forlængelse af molen i Hirtshals.

Da molen i Hirtshals for anden gang skulle forlænges i 1896, søgte Jørgen Fibiger igen til Hirtshals, men denne gang som arbejdets udførende ingeniør. I 1914 blev Vestkysthavnekommissionen nedsat, og Jørgen Fibiger blev gjort til ledende ingeniør herfor. Kommissionens forslag førte til lov af 1917 om anlæg af havne på Jyllands vestkyst – nemlig ved Hanstholm og Hirtshals.

I 1918 påbegyndte Vandbygningsvæsenet planlægningen af havnebyggeriet ved Hirtshals, men her blev Fibigers plan fra Vestkysthavnekommissionen imidlertid ikke fulgt. Derfor valgte trafikminister J. Hassing-Jørgensen at overdrage projektets ledelse til netop Fibiger fra december 1918, og ligeledes blev han statens ledende ingeniør ved opførelsen af havnen ved Hanstholm. Jørgen Fibiger blev belønnet af kong Christian X for sit arbejde i Vestkysthavnekommissionen med fortjenstmedaljen i guld. Han døde i Hanstholm i 1936 og ligger begravet i Hirtshals.