Hyldtoftevej, Hjørring

Fra wikivendsyssel

Forløb: Fra banen i vest til Bagterpvej, nuværende Christiansgade i øst.

1924, jvf. gadenavneudvalget: Hyldtoftevej var oprindeligt en del af Rolighedsvej, der gik fra Sct. Cathrinevej mod øst til banen, og videre mod øst fra banen til daværende Bagterpvej, nuv. Christiansgade. Rolighedsvej fik først officielt navn 1924, og ved denne lejlighed blev den østlige del af vejen gjort til selvstændig vej med navnet Hyldtofte.