Hjørring Gymnasium

Fra wikivendsyssel


Gymnasiet, Skolegade, Hjørring 1919-1929. Fotograf: H. Bandholm. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring.

I forbindelse med det industrielle opsving opstod behovet for en mellemlang uddannelse, der gik ud over almueskolen. I den forbindelse besluttede byrådet i 1870 at oprette en realskole. Realskolen var finansieret både af kommune, amt og stat. På finanslovene for årene 1872-75 fremgik det, at skolen årligt fik et tilskud på 1200 rigsdaler mod, at kommune og amt gav et tilsvarende beløb. Samtidig forlangte ministeriet også indflydelse på ansættelse og afskedigelse af skolens personale.

Amtet ville imidlertid ikke være medtil at finansiere skolens drift i begyndelsen. Derfor måtte kommunen stå for udgiften alene. Først fra 1875 støttede amtet realskolen økonomisk med 600 kroner om året.

Undervisningen på Hjørring Realskole begyndte den 2. september 1872. Der var 100 elever fordelt på 4 klasser og en forberedelsesklasse. I begyndelsen havde skolen til huse i nogle midlertidige lokaler, men den 10. januar 1873 indviede man den nye skole i Skolegade 8 ved en højtidelighed. I takt med at antallet af elever steg, blev Museumsgade 1 inddraget. Efterfølgende flyttede skolen over på den anden side af gaden, Museumsgade 2, hvor Historisk Arkiv i dag har til huse. I begyndelsen af 1900-tallet kom den store bygning i Skolegade 6 til.

Den 2. september 1947 fyldte Hjørring Gymnasium 75 år. Rektor Brodersen holdt i dagens anledning tale, hvori han blandt andet beskæftigede sig med skolens pladsproblemer. Skolens højeste ønske var derfor opførelsen af et nyt gymnasium.

Der blev i 1950’erne udarbejdet to projekter angående en fremtidig skole. Den ene mulighed var opførelsen af en helt ny skole, men den anden gik ud på at udvide den bestående skole i Skolegade, Hjørring. Man besluttede sig for at bygge nyt. I 1954 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence. Der kom 119 forslag. Det blev arkitekterne Holst, Holst og E. Meyer, der fik opgaven. Byggeriet blev påbegyndt i foråret 1956. Indvielsen af det nye gymnasium på Skolevangen fandt sted onsdag den 22. april 1959. Prisen for den nye skole beløb sig til 5,6 millioner kr.

Også gymnasiebygningen på Skolevangen er blevet udvidet flere gange på grund af pladsproblemer. I 1973 overgik driften til Nordjyllands Amt, og i forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse i 2007 blev det en selvejende institution. Skolen har i dag flere end 800 elever.

Kilder:

1. Hjørring historie nr. 29, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum