Historisk Arkiv, Hjørring, Vendelboarkivet

Fra wikivendsyssel

Vendelboarkivet blev i 1994 overdraget til Historisk Arkiv i Hjørring og består af ca. 115.000 kartotekskort med oplysninger om personer født i Vendsyssel før 1925, da folkeregistrerne blev indført.

Oplysningerne er gennem en lang årrække samlet af nu afdøde, tidligere postmester i Hirtshals Tage Marcmann Sørensen og blev i 1994 overdraget til Historisk Arkiv.

Kriteriet for at komme med er som nævnt, at personerne skal være født i Vendsyssel, uanset om de har virket i landsdelen eller ej. Kartotekskortene findes i flere eksemplarer og er opdelt efter følgende kriterier:

Mændene er alfabetiserede efter efternavn, herefter efter fødselsår, kvinderne efter fornavn og herefter fødselsår. For kvindernes vedkommende findes også en opdeling efter slægtsnavn, som ikke ender på sen. Derudover findes alle kortene opdelt efter fødesogn og herunder kronologisk efter fødselsår.

Oplysningerne om personerne har T. M. Sørensen fundet mange steder. Især har han gennemgået forskellige aviser for nekrologer, dødsannoncer m.v. Derudover har han også gennemgået mange opslagsværker, de såkaldte "Stater".

Både før og efter 1930 udkom der "Stater" inden for mange fag. "Stater" bestod af en kort beskrivelse af de enkelte fag og deres udøvere. For eksempel er Dansk mejeristat et 4-binds værk med en beskrivelse af mejerier og af personalet på mejerierne, Dansk skolestat en beskrivelse af skoler og lærere o.s.v.


I 2009 blev Vendelboarkivet digitaliseret, og man kan nu søge i kortene på hjemmesiden her: http://www.vendelboarkivet.dk/

Kilde: www.vhm.dk