Fredensvej, Hjørring

Fra wikivendsyssel

Eksisterede i 1929 - bestilling af gadeskilte.

Fredagen den 6te December 1907. Vendsyssel Tidende.

Fredensvej.

Jørgen Jørgensen andrager om Appro-

bation paa Bebyggelsesplan for hans Ejen-

dom "Fredenslund"s Jorder og om, at

en paa samme Udlagte Vej maa kaldes

"Fredensvej".

-Byraadet havde intet mod Appro-

battionen at erindre. Det vedtoges at

kalde Vejen "Fredensvej".