EDB-højskolen i Hjørring

Fra wikivendsyssel
Reklamefolder fra EDB-højskolen fra 1986. Historisk Arkiv Hjørring M300280

1980’erne var årtiet, hvor computeren blev fast inventar i de fleste hjem og et uundværligt arbejdsredskab for rigtig mange erhvervsgrupper. I dag har computerne revolutioneret vores hverdag på så mange måder, at de fleste næsten ikke synes, de kan leve uden den. Men i computernes første spæde år, var der ikke mange, der vidste, hvordan man skulle bruge den nye teknologiske landvinding. Dette var grobunden for, at adjunkt Otto Dan Houmann Jensen, der blandt andet stod for undervisningen i EDB på Hjørring Gymnasium, i 1983 igangsatte et projekt, der skulle give Hjørring Kommune sin egen EDB-højskole.

Edb-højskolen var hovedårsagen til, at Hjørring i 1992 blev beskrevet som EDB-by nr. 1 i Månedsmagasinet Erhverv Jylland.

Allerede i 1970’erne blev det muligt at uddanne sig som EDB-assistent og datanom, men nu skulle der udbydes forskellige kurser så også helt almindelige mennesker kunne lære at bruge EDB. Specielt indenfor undervisningsområdet var det nødvendigt med efteruddannelse.

Kort tid efter at projektet var søsat, stod det klart, at EDB-højskolen i Hjørring ville blive realiseret, idet både amtet, regeringen samt EF’s regionalfond, der støttede projekter i egnsudviklingsområder, var villige til at støtte det nye uddannelsescenter. I ansøgningen til amtet står der blandt andet: Med baggrund i den overordentlige betydning, EDB vil få for erhvervsliv og den offentlige sektor, er det tvingende nødvendigt snarest muligt både lokalt, regionalt og på landsplan at grunduddanne og omskole unge og voksne inden for alle grene af samfundet, så de optimalt kan udnytte de muligheder, EDB-teknologien fører med sig.

I september 1985 slog EDB-højskolen dørene op for de første kursister, der startede på kurset Mikrodatamaten som værktøj. I skolens første leveår foregik undervisningen i en pavillon ved Hjørring Gymnasium. 1987 flyttede højskolen til Springvandspladsen 2 i Hjørring og fra slutningen af 1980’erne fik højskolen eget kursuscenter på Egholmvej 20 i Hjørring. Højskolens elever var stort set alle: Fra private virksomheder og undervisere til arbejdsløse, der skulle rekvalificeres til erhvervslivet. EDB-højskolen blev hurtigt så stor en succes, at Hjørring i Månedsmagasinet Erhverv Jylland i 1992 beskrives som Danmarks EDB-by nr. 1.

Successen varede dog ikke evigt. I 2004 måtte EDB-højskolen dreje nøglen om. En af årsagerne, til at historien fik denne udgang, var, at arbejdsformidlingen havde fået en politik om, at ledige nu i højere grad skulle sendes i aktivering end tilbydes en efteruddannelse, hvilket medførte markant færre kursister til den før så attraktive EDB-højskole.

Kilder:

Hjørring Kommunearkiv: Æ15018 og Æ17756

Historisk Arkiv, Hjørring: M300110

Historier fra fortid og nutid nr. 24, oktober 2017, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum


Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/