Danmarksgade, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Danmarksgade Ca. 1905-20

Oprindeligt navn, Kolsmissegade.

Oprindeligt Forløb: Gade(gyde) som førte mod nord fra Østergade til Poldende (nuværende Overgade) som lå øst for gyden.

Nuværende forløb fra Østergade i syd til Vendelbogade, Hjørring i nord.

Gaden blev især bebygget i løbet af 1880erne og 1890erne.

Tidslinje 1800 - 1850

1818: 1818-1837, ifølge brandforsikringsprotokoller:

Østergade - Bebyggelsen på stedet er opført med

Østergade som adresse.

1825: ifølge plan: Gyden er indtegnet på kortet med

bebyggelse, men har ikke noget navn.

1834: ifølge folketælling: Østergade - Husstandene på

stedet er opført med Østergade som adresse.

1842: ifølge plan: Kolsmissegade, Hjørring -

Gyden er indtegnet på kortet, og nævnt ved navn.

1845: ifølge folketælling: Østergade.


Tidslinje 1850 - 1900

1855: ifølge folketælling: Kolsmissegyden / Koldsmissegyden.
1870: *Ifølge folketælling: Kolsmissegyden.
1880: ifølge folketælling: Kaalsmissegyde.
1890: ifølge folketælling: Kolsmissegade.

Tidslinje 1900 - 1950

1901: ifølge folketælling: Kolsmissegade.
1911: ifølge folketælling: Danmarksgade.
1923: ifølge gadenavneudvalget: Danmarksgade -

Man overvejede i gadenavneudvalget at give gaden dens

oprindelige navn, Kolsmissegade, tilbage,

men det blev ikke til andet end overvejelser.