Christiansgave, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Gavebrevet fra Christian den 8 til Hjørring Købstad, hele Gavebrevet kan læses her "Gavebrevet"[1]

I 1821 anlagde staten en planteskole i Hjørring på fattigjorden syd for byen. 1843 forærede kong Christian VIII arealet til byen, der som tak gav stedet navnet Christiansgave - i folkemunde blev stedet dog i mange år kaldt "Plantagen".

Parken, der i dag ligger i byens hjerte, består hovedsageligt af en græsplæne og store gamle træer. Den lange lindealle mod øst er plantet i 1840'erne, men flere af parkens store træer nærmer sig de 200 år. Hjørrings, og måske også Vendsyssels, største elmetræ står i Christiansgave - det måler i brysthøjde 4,70 m i omkreds og 1,60 m i diameter. Langs vestsiden af Christiansgave ligger et stendige som blev fredet i 1918. Det er formodentlig anlagt allerede i 1820'erne i forbindelse med den statslige planteskole, eller evt. i forb. med konsumtionsafgiften (1672-1850), der medførte at byerne skulle være indhegnede, så adgang kun kunne ske gennem de bomme, der var anbragt ved hovedadgangsvejene.

Området blev efterhånden til et smukt parkanlæg beplantet med blomster, træer og buske, ikke mindst takket være Jørgen H. Nielsen, som fra 1860erne var plantageinspektør på byrådets vegne. I årenes løb blev der også opstillet mindesmærker og et springvand i parken. Grundlovsdag 1866 blev der, på initiativ af Christian H. Nielsen, opstillet en buste af Frederik VII, grundlovens giver. 1883 blev der rejst en buste af Christian H. Nielsen selv, og i 1920 blev der opstillet en billedstøtte af redaktør Vilhelm Carlsen.

Svanestalden. (Fra vhm´s Youtube-kanal)

I parken findes en lille bygning der tidligere rummede en arkitekttegnet svanestald, som i hårde vintre gav husly til svanerne fra Svanelunden. Siden 1922 har der været opstillet gynger og andre legeredskaber for børn i parken. I dag er der også anlagt asfaltbaner til scateboard og rulleskøjter og der er mulighed for at spille boccia og petanque.

I mange år blev der holdt grundlovsfester i Christiansgave. Overskuddet fra disse fester blev opsparet i Grundlovsfesternes Fond, og i 1904 havde man opsparet penge nok, 1000 kr, til anskaffelse af et springvand, der blev opstillet i parken. I dag (2003) står busterne af Frederik VII og Vilhelm Carlsen stadig på deres plads i Christiansgave, mens busten af Chr. H. Nielsen er blevet opstillet et helt andet sted i byen, og springvandet helt er fjernet.

Kilde: Hjørring historie nr. 16, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum

  1. Æ20286 Christiansgave