Carl Scharnberg (1930-1995)

Fra wikivendsyssel

Carl Friedrich Scharnberg (1930 – 1995)

Carl Scharnberg blev født i Åbenrå 27.6.1930. Voksede op under trange kår i en arbejderfamilie. Udlært frisør, men forlod faget efter endt læretid. Efter en rejse i 1949 i det krigshærgede Europa fredsaktivist og militærnægter. Som følge heraf fængslet for ”mytteri”. Skrev imens romanen ”Dømt”(forlaget Aros, 1953).

Deltog i 1960 i Anti-atom marchen fra Aldermaston til London og tog derefter initiativ til den danske ”Kampagnen mod Atomvåben”. Aktiviteterne i Kampagnen var baggrunden for bogen ”Det kan nytte – artikler og erfaringer 1960-65” (Borgen, 1965).

Gift 1952 med lærer Johanne (Hanne) Sehested med hvem han fik to børn og fra 1962 bosat i Vrå. I 1968 Initiativtager til Børnenes Jord i Vrå.

Fra 1968 til sin død i 1995 udsendte Scharnberg ”Uofficielle Synspunkter” til især ungdoms-, gymnasie-, seminarieblade og fagforeninger med illustrationer, debatindlæg og synspunkter i kontrast til samtidens herskende mening om emner som NATO, oprustning, Vietnam, Fællesmarkedet/ EU, arbejdsløshed og arbejdskampe.

I 1970´erne og 80´erne udsendte Scharnberg en lang række digtsamlinger med tydelig politisk holdning i en karakteristisk kortform. Digtene gav ham tilnavnet ”arbejderklassens digter” og ”den røde digter fra Vrå”. Mange af digtene blev sat i musik af Peter Abrahamsen og udsendt på en række LP´er.

Fra 1950´erne og frem underviste Scharnberg periodevis på højskoler og var en meget efterspurgt foredragsholder og taler. De sidste 25 år især indenfor fagbevægelsen, først og fremmest SiD (senere 3F).

Fra 1979 til slutningen af 80´erne medlem af Danmarks Kommunistiske Parti.

Scharnberg modtog en lang række priser for sit virke: PH-prisen (1971), Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen (1982), Dansk Typograf Forbunds kulturpris (1983), Sømændenes Forbunds kulturpris, Lyngsie-prisen, og 60 SiD-afdelingers alternative kulturpris.

Carl Scharnberg fik hjertestop på talerstolen under et arrangement i SiD, Hjørring og døde 2. oktober 1995 på Hørring Sygehus.

I Vrå er en vej opkaldt efter Carl Scharnberg


Internet:

https://leksikon.org/art.php?n=3244

http://www.carlscharnbergsuofficiellefond.dk

https://www.gravsted.dk/person.php?navn=carlscharnberg


Litteratur:

Scharnberg, Carl: Dømt, Forlaget Aros (1953)

Scharnberg, Carl: Branden, Borgen (1956)

Scharnberg, Carl: Det kan nytte – artikler og erfaringer 1960-65, Borgen (1965)

Scharnberg, Carl: Proletar-digte (1975)

Scharnberg, Carl: Børnenes Jord, Forlaget Aros (1976)

Scharnberg, Carl: Samlede digte 1972-82, Forlaget Tiden (1982)

Scharnberg, Carl: Læredigte, Carl Scharnbergs Uofficielle Fond (1997)