Brüel Maskinfabrik, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Brostensbelagte Nygade med Brüels Jernstøberi, efter 1924. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring

I 1843 etablerede Thomas Smed et smedeværksted i Nygade i Hjørring, og virksomheden blev hurtigt et driftigt foretagende. Den blev kendt for sine gode landbrugsmaskiner og kakkelovne, og efter godt 40 år havde smedeværkstedet udviklet sig til en decideret maskinfabrik med tilknyttet jernstøberi. Waldemar Brüel, der senere lagde navn til virksomheden, blev optaget som kompagnon i 1895.

I forbindelse med første verdenskrig ændrede virksomhedens produktion sig til i højere grad at omfatte fremstilling af drejebænke og værktøjsmaskiner, og i 1918 indtog virksomheden pladsen som Hjørrings største på det industrielle område. I 1920’rne producerede Brüel også gasbeholdere og andet gasværksudstyr. I 1922 overlod Brüel virksomheden til Carl Thygesen, og efter dennes død i 1935 blev virksomheden drevet videre af hans søn ingeniør J. Thygesen. I 1960’erne var produktionen til gasværkerne næsten indstillet. Der blev ikke længere fremstillet landbrugsmaskiner, og i 1962 nedlagde Brüel helt sit støberi.

Op gennem 1970’erne omlagdes produktionen helt til at omfatte kassevaske- og transportanlæg. Denne produktudvikling resulterede i, at Brüel i 1980’erne kunne eksportere produkter til størstedelen af verden. I 1992 havde virksomheden – nu brüel international, udviklet sig til Europas største specialvirksomhed indenfor udvikling og produktion af komplette kassevaske- og transportanlæg til levnedsmiddelindustrien.


Kilde: VHM: Skattekisten - 125 historier fra Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv