Brænderigården, Nørregade 30, Hjørring

Fra wikivendsyssel

Faktaboks Ejendom

Navn: Brænderigården
Adresse: Nørregade 30, Hjørring
Byggeår: 1854 og 1857

Brænderigården, Nørregade 30, består af et forhus i 1½ plan og to store sidehuse i 2½ etage med gavlene vendt mod Nørregade, samt et baghus i gården. Bygningsanlægget blev opført af brændevinsbrænder Niels Olesen - forhuset i 1854 og de to sidehuse samt baghuset i løbet af de følgende 3 år. Siden opførelsen er der ikke sket væsentlige ændringer i forhusets ydre.

Niels Olesen var brændevinsbrænder, og det sydlige sidehus blev fra starten indrettet til brændevinsbrænderi. Det nordlige sidehus rummede bl.a. vognhus, hestestald og pakrum, og forhuset har med al sandsynlighed været anvendt til beboelse for Niels Olesen og hans familie.

Brændevinsbrænding var i første halvdel af 1800-tallet en af Hjørrings vigtigste industrier. I århundredets sidste halvdel var der tre store brænderier tilbage. De to af dem lå i Nørregade. Det ene, Jens Nielsens Brænderi, senere Aktiebrænderiet, på gadens vestside og det andet, Niels Olesens Brænderi, skråt overfor, på gadens østside.

Niels Olesens brænderi var blevet grundlagt mange år forinden, men i 1854 overtog han brænderiet, hvorefter han nedrev den eksisterende bindingsværksbygning, og byggede det anlæg vi i dag kender som Brænderigården. I 1867 blev Thomas P. Olesen ejer af brænderiet, som på dette tidspunkt var en af byens største virksomheder.

1883 stiftede Thomas P. Olesen bryggeriet Vendia. Under den 1. Verdenskrig blev en stor del af spritfabrikationen samlet under ”De danske Spritfabrikker”, og i 1918 blev begge brænderierne i Nørregade, som nu var de sidste brænderier i Hjørring, opkøbt af spritfabrikkerne, og blev straks herefter nedlagt.

Brænderigården har siden rummet beboelse i såvel forhus, sidehuse og baghus samt butikker i sidehusenes gavle mod Nørregade.


Læs om Akteibrænderiets badeanstalt i Hjørring, tryk her.


Kilde: Hjørring Historie nr. 27, Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum