Blåsigvej, Hjørring

Fra wikivendsyssel

I 1907 gik Blaasigvej, ifølge en bivejsfortegnelse fra dette år, "Fra Brænderiejer Ths. P. Olesens havehjørne (omtrent hvor Smutten i dag udmunder i Nørrebro) i østlig Retning til Tørholmsvej".

I 1924 blev den del af den oprindelige Klokagervej som gik fra Skagensvej (Nørretorv) til Blaasigvej (d.v.s. nuv. Smutten) lagt til Blaasigvej, hvorefter denne nu gik hele vejen igennem fra Skagensvej i vest til Tørholmsvej i øst.

I 1961 blev den del af gaden der gik fra Skagensvej (nuv. Nørretorv) til nuv. Nørrebro gjort til selvstændig gade, og fik navnet "Smutten". Blåsigvej havde herefter sit nuværende forløb, fra Nørrebro/Hans Chr. Høyrupsvej i vest til Tørholmsvej i øst.

Oprindeligt forløb fra Klokagervej, nuværende Nørrebro/Hans Chr. Høyrupsvej, i vest til Holmegaardsjorde i øst. Nuværende forløb: Fra Nørrebro/Hans Chr. Høyrupsvej i vest til Tørholmsvej i øst.

  • 1907, ifølge bivejsfortegnelse "Fra Brænderiejer Ths. P. Olesens Havehjørne, omtrent hvor Smutten i dag udmunder i Nørrebro, i østlig Retning til Tørholmsvej".
  • 1924, ifølge gadenavneudvalget: Den del af den oprindelige Klokagervej der gik fra Skagensvej (Nørretorv) til Blaasigvej (d.v.s. nuværende Smutten) blev lagt til Blaasigvej, hvorefter denne nu gik fra Skagensvej i vest til Holmegaard i øst.
  • 1946: Vejen blev forlænget mod øst "paa Holmegaards jorde", så den udmundede i Tørholmsvej. Blaasigvej gik nu hele vejen igennem fra Skagensvej i vest til Tørholmsvej i øst.
  • 1961, ifølge gadenavneudvalget: Den del af gaden der gik fra Skagensvej (nuværende Nørretorv) til nuv. Nørrebro blev gjort til selvstændig gade, og fik navnet "Smutten". Blaasigvej havde herefter sit nuværende forløb, fra Nørrebro/Hans Chr. Høyrupsvej i vest til Tørholmsvej i øst.

Se også: Klokagervej, Smutten.


Kilde: Hjørring Leksikon, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum