Bispensgade, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Bispensgade ca. 1985
  • Formentlig navngivet ud fra ejerlavet Bistrup (=Biskopstorp) eller ved afsmitning fra Bispensgade, Aalborg.
  • Navngivet efter byrådsbeslutning i 1913, hvor stykket fra Østergade og helt ud til den daværende kommunegrænse ændrede navn. En fonografoptagelse fra dette punkt på byrådsmødet findes på Hjørring Historisk Arkiv, hvoraf det fremgår, at et stærkt argument for ændringen var, at Aalborgvej havde en dårlig klang p.g.a. byens ry, så når man skiftede til et nyt navn, ville man kunne få mere i skat fra beboerne på gaden!
  • I FT1916 og 1921 fandtes husnumrene 1-116, i FT1925 og 1930 1-117. En del huse var unummererede.
  • eksisterede i 1929 jævnfør bestilling af gadeskilte


Se Ålborgvej.